Tulospalkkaus

Tulospalkkaus on toiminnallista tuloksellisuutta ja yhteistyötä edistävä palkinnan osa. Se täydentää tehtävän vaativuuteen ja suoritukseen perustuvia valtion palkkausjärjestelmiä. Tulospalkkiojärjestelmät perustuvat kunkin organisaation strategiaan ja tulostavoitteisiin ja tukevat niiden toteutumista. Tulospalkkioilla kannustetaan henkilöstöä yhteisten päämäärien tavoittelemiseen ja saavuttamiseen ja tuloksen parantamiseen. Tulospalkkioiden maksaminen perustuu etukäteen asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen ja ylittämiseen. 

Valtion keskustason sopijaosapuolet ovat yhteisesti 31.8.2007 hyväksyneet tulospalkkausta koskevat yleiset periaatteet. Tarkoitus on, että periaatteita noudatetaan valtionhallinnossa tulospalkkausta suunniteltaessa ja käytettäessä. 

Valtion työmarkkinalaitos on julkaissut esitteen "Tulospalkkaus tutuksi", jossa on esitetty tulospalkkauksen periaatteet, tiivistettyä tietoa asiasta sekä asiantuntijan näkemyksiä tulospalkkauksen käytöstä. Lisäksi kahden valtion organisaation työnantajan ja henkilöstön edustajat kertovat kokemuksistaan tulospalkkiojärjestelmien valmistelusta ja käytöstä. Esite on Internet-sivuillamme ja sitä voi myös tilata Valtion työmarkkinalaitoksesta. 

Vuonna 2020 tulospalkkioita valtiolla sai noin 5 214 henkilöä, yhteensä 6 762 088 euroa. Tulospalkkioiden osuus tulospalkkioita saaneiden säännöllisen työajan ansiosta oli keskimäärin 3,0 %. Tulospalkkioiden osuus koko valtiosektorin palkkasummasta oli 0,2 %. 

Lisätietoa

Tulospalkkauksen periaatteet valtionhallinnossa, 31.8.2007

Ohjeistusta tulospalkkiojärjestelmien perusteisiin, 4.12.2008

Tulospalkkaus tutuksi -julkaisu, 18.1.2008

Päivitetty ote julkaisusta Kannustavaan palkkaukseen (Tulospalkkaus), 7.2.2006

Yhteystiedot

Risto Lerssi, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Valtion työnantajatoiminto / VTML Puhelin:0295530022   Sähköpostiosoite: