Virkamiespuheenvuoron taustamuistiot

Löydät tältä sivulta taustamuistiot, joihin valtiovarainministeriön virkamiespuheenvuorossa "Uudistuva ja kestävä Suomi" viitataan.

 1. Työttömyysturvan kehittäminen.
 2. Työkykyprosessi ja työllisyyden sekä sosiaalisen kestävyyden vahvistaminen.
 3. Arvonlisän kasvun lähteet - työllisyys ja työmarkkinat.
 4. Työperäinen maahanmuutto.
 5. Eläkejärjestelmän vakaus ja sosiaalinen kestävyys.
 6. Arvonlisän kasvun lähteet - tuottavuus ja innovaatiot.
 7. Korkeakoulujen rahoitus ja lukukausimaksut.
 8. Kotitalouksien velkaantuminen, pankkisektorin resilienssi ja makrovakauspolitiikka.
 9. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen prioriteetit.
 10. Julkisen talouden kestävyysvaje.
 11. Korkoympäristön muutos ja julkisen velan kustannukset.
 12. Talouspolitiikan mitoitus kuluvalla vuosikymmenellä.
 13. Valtion ehdollisten vastuiden riskienhallinnan kehittäminen.
 14. EU:n talouspolitiikan kehittäminen.
 15. Tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen EU-budjetti yhtenäisen ja taloudellisesti kestävän unionin tukena.
 16. Verotus osana kestävää julkista taloutta.
 17. Yritysverotuksen ajankohtaiset asiat.
 18. Luottamuksen vahvistaminen hallintoon ja yhteiskunnassa.
 19. Julkinen johtaminen - vahvistetaan vastuuta yhteisestä tulevaisuudesta.
 20. Parempaa valmistautumista tulevaisuuteen - Valtion ennakoivan ohjauksen kehittäminen.
 21. Riskienhallinnasta tukea päätöksenteolle.
 22. Hyvinvointialueiden toiminnan ja talouden vakauttaminen.
 23. Kuntien tulevaisuus ja eriytymiskehityksen hallinta.
 24. Kuntien ja hyvinvointialueiden kestävyys ja ohjaus.
 25. Maakuntaveron edellytykset.
 26. Soten kustannusvaikuttavuus.
 27. Valtionavustustoiminnan vaikuttavuus- ja tuottavuushyötyjen varmistaminen.
 28. Tilaohjelma.
 29. Palvelu- ja toimitilaverkkouudistus 2030
 30. Julkisten hankintojen vaikuttavuuden kehittäminen.
 31. Digitaalisen yhteiskunnan rakentaminen ja edellytysten luominen.
 32. Rahoitusmarkkinoiden varautuminen poikkeusoloihin ja vakaviin häiriötilanteisiin
 33. Digitalisaatio ja maksaminen.
 34. Toimintakulttuurin muutoksen johtaminen ja digitalisaatio.
 35. Ihmiskeskeisten digitaalisten julkisten palvelujen kehittäminen.
 36. Digitaalinen turvallisuus vahvistaa luottamusta julkisiin digipalveluihin.
 37. Valtion ja hyvinvointialueiden ICT:n mahdollistaman digitalisaation taloudellisesti kestävä kehityspolku.
 38. Ekologinen kestävyys, kestävä talouskasvu ja markkinoiden rooli.
 39. Hiilineutraaliustavoitteen vaikutus julkiseen talouteen.
 40. Ilmastopolitiikka ja kustannustehokkaat toimet.
 41. Ilmastopoliitiikan kehittämistarpeet Suomessa.
 42. Luontokadon torjunta.

Lisätietoja:

Lauri Kajanoja, talouspolitiikan koordinaattori 
valtiovarainministeriö, Osastojaon ulkopuoliset Puhelin:0295530554   Sähköpostiosoite: