Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuosia 2024-2027 koskevan ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 6.10.2022

Vuoden 2023 täydentävän talousarvioesityksen valmistelu, 20.9.2022

Vuoden 2022 kolmas lisätalousarvioesitys, 15.8.2022

Vuoden 2022 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 1.6.2022