Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentäminen, 11.10.2019

Vuoden 2019 kolmas lisätalousarvioesitys, 16.9.2019

Vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 28.6.2019