FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 28.6.2019

Vuoden 2020 talousarvioesityksen ja vuosia 2020-2023 koskevan julkisen talouden suunnitelman (ml. valtiontalouden tarkistettu kehyspäätös) valmistelun tavoiteaikataulu, 4.6.2019

Julkisen talouden suunnitelman sekä vuoden 2020 talousarvioesityksen valmistelu, 7.6.2019

Julkisen talouden suunnitelman sekä vuoden 2020 talousarvioesityksen valmistelu (tekninen), 15.4.2019