FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen valmistelu, 30.3.2021

Vuoden 2021 toisen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 17.3.2021

Vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 17.2.2021

Vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 4.12.2020

Vuosia 2022-2025 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 4.12.2020