FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelu, 30.4.2020

Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 2.3.2020 (päivitetty 12.6.2020)

Budjettiesityksen 2021 valmistelun aikataulu:

  • ti 11.8.–ke 12.8. VM:n sisäiset budjettineuvottelut
  • to 13.8. VM toimittaa ehdotuksensa ministeriöille ja julkaisee sen osoitteessa budjetti.vm.fi
  • ma 14.–ti 15.9. Hallituksen budjettineuvottelut (budjettiriihi)
  • ma 5.10. Budjettiesityksen käsittely ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaisu osoitteessa budjetti.vm.fi