Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuosien 2021-2024 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 31.10.2019

Vuosia 2021-2024 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 16.12.2019 (päivitetty)

Vuoden 2020 talousarvioesityksen täydentäminen, 11.10.2019