Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2022 toisen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 21.1.2022

Suorien ja välttämättömien koronavirustilanteen rajoitustoimista aiheutuvien kustannusten kompensointi – vuoden 2022 lisätalousarvioesitys, 12.1.2022

Vuosien 2023-2026 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, lisäohje, 17.12.2021

Vuosien 2023-2026 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 25.11.2021

Vuosia 2023-2026 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 13.10.2021