Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Budjettiesityksen 2022 valmistelun aikataulu:

  • ke 11.8.–to 12.8. VM:n sisäiset budjettineuvottelut
  • pe 13.8. VM toimittaa ehdotuksensa ministeriöille ja julkaisee sen osoitteessa budjetti.vm.fi
  • ti 7.–ke 8.9. hallituksen budjettineuvottelut (budjettiriihi)
  • ma 27.9. budjettiesitys käsitellään ylimääräisessä raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa ja julkaistaan osoitteessa budjetti.vm.fi.

Vuoden 2021 neljännen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 15.6.2021

Vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistelu, 12.5.2021

Vuoden 2022 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 17.2.2021 (päivitetty 8.6.2021)