Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelu, 30.4.2020

Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 2.3.2020

Vuoden 2020 kolmas lisätalousarvioesitys - Talouden nopeaa elpymistä tukevien toimien kokonaisuuden valmistelu, 20.4.2020

Vuoden 2020 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelu (täydennys), 16.4.2020

Vuoden 2020 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelu, 28.2.2020

Vuoden 2020 kolmannen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 29.1.2020 (päivitetty 24.4.2020)