FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2019 lisätalousarvioesitys, 5.2.2019

Vuosien 2020-2023 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 1.11.2018

Vuosia 2020-2023 koskevan (ns. teknisen) julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 29.10.2018