Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2021 talousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 2.3.2020

Vuoden 2020 lisätalousarvioesityksen valmistelu, 28.2.2020

Vuoden 2020 lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 29.1.2020

Vuosien 2021-2024 julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 31.10.2019

Vuosia 2021-2024 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 16.12.2019 (päivitetty)