Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2023 lisätalousarvioesitys, 16.12.2022

Vuoden 2023 lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 14.12.2022

Vuosien 2024-2027 teknisen julkisen talouden suunnitelman valmistelu, 10.10.2022

Vuosia 2024-2027 koskevan ns. teknisen julkisen talouden suunnitelman ja valtiontalouden kehyspäätöksen valmistelun tavoiteaikataulu, 6.10.2022