FI SV

Kehys- ja budjettivalmistelun aikataulut

Valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö antavat muille ministeriöille määräyksiä ja ohjeita talousarvio- ja kehysehdotuksen laadinnasta, talousarvion soveltamisesta ja valtion varallisuuden hoidon yleisistä periaatteista.

Vuoden 2019 talousarvioesityksen täydentäminen, 20.9.2018

Vuoden 2018 toinen lisätalousarvioesitys, 31.8.2018

Vuoden 2018 toisen lisätalousarvioesityksen valmistelun tavoiteaikataulu, 13.6.2018