FI SV EN

Valtiontalouden hoito ja ohjaus

Nainen ja mies katsovat tablettia. Kuva: Maskot / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä taloushallinnon säädöksistä, konsernilinjauksista ja strategisesta ohjauksesta. Valtiontalouden kiinteistö- ja toimitilahallinnan, hankintatoimen ja talousohjauksen tavoitteet on määritelty alansa strategioissa.