Valtiontalouden hoito ja ohjaus

Valtiovarainministeriö vastaa valtion kiinteistö- ja toimitilahallinnosta, hankintatoimen yleisestä ohjauksesta ja kehittämisestä sekä taloushallinnon säädöksistä, konsernilinjauksista ja strategisesta ohjauksesta. Valtiontalouden kiinteistö- ja toimitilahallinnan, hankintatoimen ja talousohjauksen tavoitteet on määritelty alansa strategioissa.