Tapahtumat

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman ja sote-rakenneuudistuksen valtionavustushankkeille järjestetään uudestaan hankehallinnollinen ohjaustilaisuus 6.10. klo 10:00–15:15 Skype-videopuheluna. Tilaisuus on saman sisältöinen kuin 2.9. pidetty tilaisuus. Tilaisuudessa käydään läpi valtionavustuksen käytön keskeisiä periaatteita, hankkeiden taloushallintoon, maksatukseen, koordinaatioon, viestintään ja hanketukeen liittyviä käytännön asioita.

Järjestäjä: STM

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kansallisen arviointikokonaisuuden eteneminen syksyllä 2020

Alueviestintäverkosto on tarkoitettu sote-rakenneuudistuksen ja Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman hankkeiden alueviestijöille.

Järjestäjä: STM

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteisessä verkkolähetyk-sessä esitellään hallitusohjelman mukaista Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman kon-septia ja valtionavustusta, sekä sote-rakenneuudistuksen valtionavustusta ja valmistelua.

Järjestäjä: STM

Valtiovarainministeriö järjestää yhdessä Digi- ja väestötietoviraston Vahti-toiminnan kanssa ylimmän johdon digitaalisen turvallisuuden seminaarin. Luvassa puheenvuoroja mm. kuntien digitaalisesta turvallisuudesta ja julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden linjauksista.

Lämpimästi tervetuloa Digitalisaation edistämisen ohjelman verkostotilaisuuteen. Edellinen verkostotapaaminen tarjosi meille runsaasti eväitä Digiohjelman toimintaan ja tämän tilaisuuden tavoitteena on kerätä syötteitä tulevaa varten.

Järjestäjä: VM

Rakenneuudistuksen hankkeille järjestetään kaksi saman sisältöistä koulutusta Innokylän käyttöön. Ohjeet ilmoittautumiseen on lähetetty hankkeiden vastuu- ja yhteyshenkilöille 17.9.

Klinikka on tarkoitettu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelman hanketoimijoille.

Sosiaalihuollon kehittämisohjelman pilotti 1: Työikäisten asiakassuunnitelman sekä kansallisesti yhtenäisen vaikuttavuuden arvioinnin testaus ja käyttöönotto

Suomessa valmistellaan laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jossa tiedolla johtamisella on keskeinen rooli sote-tiedon toisiokäyttöä koskevan lain mahdollistamana. Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) suunnitellaan kansallisia tietotuotannon menetelmiä, tietosisältöjä ja järjestelmiä, joiden ansiosta tiedontuotantokyky tulee paranemaan merkittävästi. Tiedontuotannon kehittyminen luo maakunnille uusia mahdollisuuksia kehittää laadukkaita ja kustannustehokkaita sote-palveluja. Tervetuloa kuulemaan Toivo-ohjelman hankkeiden edistymisestä ja siitä, mitä mahdollisuuksia tiedolla johtaminen tuo kunta- ja sote-päättäjille.

Järjestäjä: STM

Mikä muuttuu kun sote-toimintoja johdetaan tiedolla?

Suomessa valmistellaan laajaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, jossa tiedolla johtamisella on keskeinen rooli sote-tiedon toisiokäyttöä koskevan lain mahdollistamana.

Sosiaali- ja terveysministeriön Toivo-ohjelmassa (Sote-tiedolla johtamisen, ohjauksen ja valvonnan toimeenpano-ohjelma) suunnitellaan kansallisia tietotuotannon menetelmiä, tietosisältöjä ja järjestelmiä, joiden ansiosta tiedontuotantokyky tulee paranemaan merkittävästi. Tiedontuotannon kehittyminen luo maakunnille uusia mahdollisuuksia kehittää laadukkaita ja kustannustehokkaita sote-palveluja.  

Tervetuloa kuulemaan Toivo-ohjelman hankkeiden edistymisestä ja siitä, mitä mahdollisuuksia tiedolla johtaminen tuo kunta- ja sote-päättäjille.

Digi arkeen -neuvottelukunta järjestää keskustelutilaisuuden aiheesta hyvinvointi ja osallisuus digitaalisessa yhteiskunnassa.

Järjestäjä: VM