Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Julkisen hallinnon strategia

Julkisen hallinnon strategia on suomalaisen hallinnon uudistamisen kehys, joka ohjaa ja vahvistaa koko julkisen hallinnon uudistamista. Strategia on valmisteltu valtiovarainministeriön, kuntien ja Kuntaliiton yhteistyönä.

Julkisen hallinnon strategia

Kuntien tulevaisuustyö

Tehtävänä on valmistella kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten.

Kuntien tulevaisuustyö

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöjen verotusarvot pohjautuisivat ajantasaisiin hinta- ja kustannustietoihin. Verotuksen taso pysyisi keskimäärin nykyisellään.

Kiinteistöverouudistus