Hankkeet ja säädösvalmistelu

Näille sivuille on koottu tietoja valtionvarainministeriössä meneillään olevista hankkeista ja ohjelmista sekä työryhmien työskentelystä. Kaikista valtionhallinnossa meneillään olevista hankkeista löytyy tietoa osoitteesta valtioneuvosto.fi/hankkeet.

Julkisen hallinnon strategia

Julkisen hallinnon strategia

Valtiovarainministeriö ja Kuntaliitto ovat käynnistäneet julkisen hallinnon strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon strategia

Kuntatieto-ohjelma

Kuntatieto-ohjelma

Kuntatieto-ohjelma parantaa julkisen hallinnon toiminnallista ja tiedollista yhteentoimivuutta.

Kuntatieto-ohjelma

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöjen verotusarvot pohjautuisivat ajantasaisiin hinta- ja kustannustietoihin. Verotuksen taso pysyisi keskimäärin nykyisellään.

Kiinteistöverouudistus