Kunnat

Valtiovarainministeriö huolehtii kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä, kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävät sekä valtion ja kuntien yhteistyön edistäminen. Valtiovarainministeriö vastaa myös kunnallisista verokysymyksistä, kuten yhteisövero-osuuksien laskemisesta.

 • Kuntalainsäädäntö »

  Kuntaa ja kuntajakoa, henkilöstöä ja muita kunta-asioita koskevat säädökset.

 • Kuntien tehtävät ja toiminta »

  Valtiovarainministeriö ohjaa yleisesti kuntien toiminnan ja tehtävien kehittämistä.

 • Kuntatalous »

  Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntien talouden tilaa ja kehitystä sekä valmistelee kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia koskevat päätökset.

Tutustu myös 

 • Sote-uudistus »

  Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus muuttaa kuntien tehtäviä ja julkishallinnon rakenteita. Uudistuksessa tehdään muutoksia niin palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen kuin rahoitukseenkin.

 • Tutkikuntia.fi »

  Sivusto kokoaa kuntatalouden tietoja yhteen osoitteeseen. Sivustolla voit tarkastella kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatietoja.

 • Kuntien tulevaisuustyö »

  Kuntien tulevaisuustyössä työryhmät valmistelivat useita kuntapolitiikan vaihtoehtoisia toimenpidekokonaisuuksia poliittista päätöksentekoa varten. Jatkokeskustelu on käynnissä.