Kunnat

Valtiovarainministeriö huolehtii kuntia yleisesti koskevan lainsäädännön ja hallinnon kehittämisestä. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä, kuntatalouden laskenta- ja analysointitehtävät sekä valtion ja kuntien yhteistyön edistäminen. Valtiovarainministeriö vastaa myös kunnallisista verokysymyksistä, kuten yhteisövero-osuuksien laskemisesta.

 • Kuntalainsäädäntö »

  Kuntaa ja kuntajakoa, henkilöstöä ja muita kunta-asioita koskevat säädökset.

 • Kuntien tehtävät ja toiminta »

  Valtiovarainministeriö ohjaa yleisesti kuntien toiminnan ja tehtävien kehittämistä.

 • Kuntatalous »

  Valtiovarainministeriö seuraa ja arvioi kuntien talouden tilaa ja kehitystä sekä valmistelee kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia koskevat päätökset.

Tutustu myös 

 • Tutkikuntia.fi »

  Sivusto kokoaa kuntatalouden tietoja yhteen osoitteeseen. Sivustolla voit tarkastella kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatietoja.

 • TE-palvelut 2024 -uudistus »

  Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä ja lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.