Valtion velanhallinta

Valtiovarainministeriö vastaa valtion velanhallinnan ohjauksesta ja valvonnasta. Velanhallinnalla tarkoitetaan valtion budjettitalouden lainanottoa ja valtion kassan hallintaa sekä niihin liittyvien riskien hallintaa. Velanhallinnan tavoitteena on minimoida velasta aiheutuvat kustannukset siten, että velasta ja sen hallinnasta aiheutuvat riskit pysyvät hyväksyttäväksi katsotulla tasolla.

Valtiovarainministeriö määrittelee velanhallinnan yleiset periaatteet, velanhallinnassa käytettävät rahoitusvälineet ja siinä noudatettavat riskirajat. Valtiokonttori toteuttaa velanhallinnan toimet valtiovarainministeriön päättämin ehdoin.

Lainanottovaltuus

Perustuslain mukaan valtiolle voidaan ottaa lainaa vain eduskunnan suostumuksella. Suostumuksesta tulee ilmetä uuden lainanoton tai valtionvelan enimmäismäärä.

Eduskunta on myöntänyt valtioneuvostolle valtion talousarviotalouden lainatarpeita varten toistaiseksi voimassa olevan valtuuden, josta ilmenee valtionvelan enimmäismäärä. Eduskunnan valtuuden nojalla valtiovarainministeriö on määrännyt lainanoton, velanhoidon ja velanhallintaan sisältyvien riskien hallinnan Valtiokonttorin tehtäväksi.

Lisätietoa:

Valtiontalouden kehykset ja budjetti

Valtion velanhallinta

Yhteystiedot

Sami Napari, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Rahoitusmarkkinaosasto / RMO, Rahoituspolitiikka-yksikkö (RPY) Puhelin:0295530328   Sähköpostiosoite: