Tulotyöryhmä

Tulotyöryhmä kokoaa valtiontalouden ja julkisyhteisöjen tuloennusteet ja -arviot, joita tarvitaan talousarvio- ja kehysvalmistelussa ja suhdanne-ennusteissa sekä keskipitkän aikavälin skenaariolaskelmissa.

Tarpeen mukaan tulotyöryhmä laatii erityiskysymyksiin ja menettelyihin liittyviä raportteja ja selvityksiä. Tulotyöryhmässä ovat edustettuna vero-, budjetti-, kansantalous- sekä kunta- ja aluehallinto-osasto.

Tuloennusteet raportoidaan osana julkisen talouden ennustetta taloudellisessa katsauksessa. Valtion talousarvioesityksessä esitetään seuraavalle vuodelle valtion budjettitalouden tuloarviot perusteluineen. Valtiontalouden kehyspäätöksessä esitetään kehyskauden budjettitalouden tulonäkymät perusteluineen.

Lisätietoa

Valtion talousarvioesitykset
Valtiontalouden kehyspäätökset
Budjettitalouden tuloarvioiden laadintamenettelyt (14.9.2018)

Yhteystiedot

Jukka Railavo, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto / KO, Reaalitalouden yksikkö 0295530540