Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi ja automatisointi

Valtiovarainministeriö valmistelee Suomen digitaalisen kompassin elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointiin liittyvien tavoitteiden toteuttamista. Valmistelussa elämäntapahtumilla viitataan luonnollisen henkilön asiointiin ja liiketoimintatapahtumilla juridisen henkilön asiointiin liittyviin tilanteisiin. Suomen digitaalisen kompassin yhtenä tavoitteena on määritellä sekä digitalisoida noin 40 merkittävintä ja vaikuttavinta elämäntapahtumapalvelukokonaisuutta vuoteen 2030 mennessä. Valmistelua toteutetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri hallinnonalojen, sidosryhmien ja verkostojen kanssa.

Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien digitalisoinnilla tavoitellaan sitä, että julkisia palveluita kehitetään ja tuotetaan jatkossa aiempaa kokonaisvaltaisemmin huomioiden ihmisten ja yritysten erilaiset tarpeet ja tilanteet. Elämäntapahtumalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilön elämässä tapahtuu sellainen muutos, joka edellyttää asiointia useiden viranomaisten kanssa, erilaisia palveluita käyttäen. Esimerkki tällaisesta tilanteesta voisi olla opiskeluun, yrityksen perustamiseen tai lapsen syntymään liittyvä asiointi.

Kun toimintaa ja palveluita kehitetään elämäntapahtumiin liittyvinä palvelukokonaisuuksina, varmistetaan hyvän hallinnon toteutuminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa ja tuotetaan nykyistä sujuvampaa ja kokonaisvaltaisempaa palvelukokemusta. Samalla lisätään julkisen palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja vahvistetaan vaikuttavuutta, kun ihmisten palvelutarpeet kytketään elämän eri tilanteisiin ja tapahtumiin eri sektoreiden palveluntuottajien yhteistyönä.

Elämäntapahtumien ja liiketoimintatapahtumien digitalisointi – jätä ehdotuksesi

Valtiovarainministeriö pyytää organisaatioita tuomaan esiin tärkeitä elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia, jotka olisi hyvä digitalisoida ja soveltuvilta osin automatisoida. Osallistavalla ehdotuskierroksella haluamme kartoittaa jo olemassa olevia elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyviä palvelukokonaisuuksia, koota laaja-alaisesti tietoa eri organisaatioiden prioriteeteista ja elämäntapahtumalähtöisen digitalisaation edistämiseksi tehdystä valmistelutyöstä.

Ehdotuksia arvioidaan digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmän sihteeristössä (Digitoimisto). Ehdotusten arvioinnissa huomioidaan mm. tavoiteltu muutoksen laajuus, säädösvalmistelutarpeet, toimeenpanon edellyttämä resursointi sekä hyöty- ja vaikuttavuuspotentiaali. Valmistelun seuraavassa vaiheessa ehdotuksista valitaan elämäntapahtumia ja liiketoimintatapahtumia, jotka otetaan osaksi keväällä 2023 asetettavaa ja resursoitavaa esiselvityshanketta.

Ehdotuksia voi jättää 31.1.2023 mennessä alla olevalla lomakkeella. Täytetty lomake tulee toimittaa VM kirjaamoon (kirjaamo.vm(at)gov.fi) käyttäen otsikkona asiatunnistetta ”VN/30844/2022 elämäntapahtumalähtöinen digitalisaatio”.

Valmisteluun liittyvät keskustelut ja työpajat

Elämäntapahtumiin ja liiketoimintatapahtumiin liittyvien palvelukokonaisuuksien valmistelun ja suunnittelun tueksi järjestetään tammikuun 2023 aikana keskustelutilaisuuksia ja työpajoja. Tilaisuudet ovat avoimia kaikille palvelukokonaisuuksien kehittämisestä kiinnostuneille organisaatioille ja asiantuntijoille. Syntyneitä ajatuksia ja tuloksia hyödynnetään osana Digitoimiston toimeenpanosuunnitelmaa. Tilaisuuksien järjestämisestä vastaa Digi- ja väestötietovirasto.

Tarkemmat tiedot tilaisuuksista ja ilmoittautumisesta julkaistaan Digi- ja väestötietoviraston tapahtumasivulla marras-joulukuussa 2022.

Lisää aiheesta

Niko Ruostetsaari, ohjelmapäällikkö 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530309  


Tiina Lokka-Lepistö, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen osasto / Julk ICT, Digitalisaatio 0295530040