Avustus kuntien yhdistymisselvityksiin 

Kuntien yhdistymiseen liittyvistä esiselvityksistä aiheutuviin kustannuksiin voi saada avustusta. Avustuksista päättää valtiovarainministeriö. 

Avustusta myönnetään selvitykseen osallistuneille kunnille yhdistymiseen liittyvästä esiselvityksestä aiheutuviin erilliskustannuksiin, kuten esimerkiksi ulkopuolisen konsultin suorittamaan selvitystyöhön. Avustusta ei sen sijaan myönnetä kuntien tavanomaisena virka- ja luottamushenkilötyönä tehtävään toimintaan. 

Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia selvityksen hyväksyttävistä arvonlisäverottomista kustannuksista, kuitenkin enintään 40 000 euroa. 

Hakuaika on jatkuva

Avustuksen hakuaika on jatkuva. Hakemuksen on sisällettävä

  • työsuunnitelma esiselvityksen toteuttamisesta ja 
  • selvityksen arvioidut kokonaiskustannukset. 

Kustannukset on ilmoitettava ilman arvonlisäveroa. 

Hyväksyttäviä erilliskustannuksia ovat suoraan selvitystyöstä aiheutuvat kustannukset kuten esimerkiksi 

  • konsulttipalkkiot, 
  • konsultin matkakulut, 
  • painatuskustannukset, 
  • tilastomateriaalin hankinta tai 
  • kyselytutkimusten teettäminen. 

Kokoontumisesta aiheutuviin kustannuksiin tukea ei myönnetä. 

Avustusta voi saada myös takautuvasti

Avustuksen myöntämisen ehtona on, että kunnat sitoutuvat toteuttamaan esiselvityksen hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Avustusta voidaan myös myöntää takautuvasti jo valmistuneeseen selvitykseen, jos se täyttää avustuksen myöntämiselle asetetut ehdot. 

Jos avustusta jää käyttämättä tai sitä on maksettu liikaa, yli jäänyt osa on palautettava. Avustukseen sovelletaan muutoinkin, mitä valtionavustuslaissa on säädetty. 

Vapaamuotoiset avustushakemukset toimitetaan joko sähköpostiosoitteeseen [email protected] tai osoitteella: 
Valtiovarainministeriö 
Kunta- ja aluehallinto-osasto 
PL 28 
00023 VALTIONEUVOSTO 

Yhteystiedot

Anu Hernesmaa, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530027