Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hakemukset Hilkka Anneli Alangon jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00
Hakemukset Maritta Anneli Pölhön jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 4.12.2019 12.00