Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hakemukset ja ilmoitukset Heino Lauri Rantalan jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00
Valtioneuvoston päätös maakunnista
VM valtioneuvoston yleisistunto 29.8.2019 13.00