Hallituksen esitykset ja päätökset

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018 13.00
Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 16.8.2018 13.00