Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 25.6.2020 13.00