Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jäteverolain muuttamisesta

VM valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 22.9.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2023

VM valtioneuvoston yleisistunto 19.9.2022 18.00