Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

VM tasavallan presidentin esittely 3.2.2023 11.00

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2023 lisätalousarvioksi

VM valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30