Hallituksen esitykset ja päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntarakennelain muuttamisesta
VM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00
Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 18.10.2018 13.00