Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Tilastokeskuksen pääjohtajan viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00
Talouspolitiikan arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00
Valtiovarainministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00