Hallituksen esitykset ja päätökset

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
VM valtioneuvoston yleisistunto 22.2.2019 14.00
Hakemukset ja ilmoitus Eino Vilkin jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 14.2.2019 13.00