Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

VM valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2024-2027

VM valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Suomen kansallinen uudistusohjelma 2023

VM valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00