Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtion virka-ansiomerkin myöntäminen
VM tasavallan presidentin esittely 27.11.2020 11.00
Suomen kestävän kasvun ohjelma
VM valtioneuvoston yleisistunto koronavirukset 27.11.2020 10.45