Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hakemukset ja ilmoitukset Unto Niemelän jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00
Hakemus Karl Bergmanin jäämistöstä
VM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön finanssineuvokselle
VM valtioneuvoston yleisistunto 17.4.2019 13.00