Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä
VM valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00
Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 11.7.2019 13.00
Valtiovarainministeriön osastopäällikön viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 4.7.2019 13.00