Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtion virka-ansiomerkkitoimikunnan kokoonpanon muutos

VM tasavallan presidentin esittely 10.9.2021 11.00