Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Hakemukset ja ilmoitukset Ahti Armas Issulan jäämistöstä

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Hakemukset ja ilmoitus Esa Pietari Rossin jäämistöstä

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Hakemukset Varpu-Liisa Maija Liljan jäämistöstä

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2022 toiseksi lisätalousarvioksi

VM valtioneuvoston yleisistunto 25.5.2022 13.00