Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2022–2025
VM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 12.5.2021 13.00
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025
VM valtioneuvoston yleisistunto SARS-CoV-2-virus 12.5.2021 13.00