Päätökset

VM:n asiat valtioneuvoston yleisistunnossa, raha-asiainvaliokunnassa ja presidentin esittelyssä

Valtuuksien myöntäminen Valtiokonttorille

VM raha-asiainvaliokunta 4.7.2024 13.00