Hallituksen esitykset ja päätökset

Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 13.6.2018 13.00
Valtiovarainministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen
VM valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00
Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön budjettineuvokselle
VM valtioneuvoston yleisistunto 7.6.2018 13.00