Kuntien ja hyvinvointialueiden talousraportointi

Kunnilla ja kuntayhtymillä sekä hyvinvointialueilla ja hyvinvointialueyhtymillä on lakisääteinen velvollisuus raportoida taloustietonsa Valtiokonttorin Kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietopalveluun. Kunnat ja kuntayhtymät ovat raportoineet taloustietojaan vuoden 2021 alusta lähtien. Hyvinvointialueiden ja hyvinvointialueyhtymien raportoivat tietonsa ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2023.

Valtiovarainministeriö vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden taloustietojen tietosisältöjen ja teknisten kuvausten määrittelemisen edellyttämän yhteistyön organisoimisesta. Tietosisällöistä ja teknisten kuvausten määrittelemisestä vastaa kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimien tietojen tietomääritysten ylläpidon yhteistyöryhmä.

Miksi taloustietoja raportoidaan?

Kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimia tietoja käyttävät yhteiskunnallisesti merkittävien päätösten taustalla valtion eri viranomaiset kuten ministeriöt, Opetushallitus, Tilastokeskus ja THL. Lisäksi tietoja käyttävät useat muut ryhmät, joihin lukeutuvat muun muassa kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden luottamushenkilöt sekä viranhaltijat, Kuntaliitto ja kansalaiset.

Ministeriöt käyttävät kuntien ja hyvinvointialueiden raportoimia taloustietoja kuntien ja hyvinvointialueiden lakisääteiseen ohjaukseen ja valvontaan. Esimerkiksi valtiovarainministeriö käyttää raportoituja tietoja

  • kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksen laskemisessa eli peruspalvelujen valtionosuuksien sekä rahoituslaskelmien laadinnassa,
  • mahdollisissa lisärahoitusmenettelyissä ja hyvinvointialueiden lainanottovaltuuksien määrittelyssä,
  • kuntien ja hyvinvointialueiden taloudellisen tilanteen seurannassa ja arviointimenettelyn kriteerien laskemisessa sekä
  • kuntien ja hyvinvointialueiden talouden ennustamisessa
    (ennustamisesta esimerkkinä Kuntatalousohjelman yhteydessä joka kevät ja syksy julkaistavat kuntatalouden kehitysarvio sekä kuntakohtaiset painelaskelmat).

Raportoidut tiedot löytyvät Tutkikuntia.fi-palvelusta

Raportoidut tiedot ovat luonteeltaan julkisen hallinnon avointa dataa. Kuntien ja kuntayhtymien raportoimat tiedot julkaistaan Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkikuntia.fi-palvelussa, johon kerätään kootusti kuntien taloutta ja toimintaa koskevaa tietopohjaa. Saatavilla on valmiita raportteja palvelussa olevasta datasta, minkä lisäksi tietoja on mahdollista ladata avoimen rajapinnan kautta.

Palvelu täydentyy omalla osiollaan hyvinvointialueiden raportoimalle taloustiedolle.

Palvelut ovat osa laajempaa Tutkihallintoa.fi-palvelua. Ennen vuotta 2021 raportoidut tiedot löytyvät Tilastokeskuksen tietokannoista.

Yhteystiedot

Hanna-Mari Talka, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530143  


Minnamaria Korhonen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Talous ja Tieto 0295530586