Tilintarkastus ja vastuuvapaus

EU:n tilintarkastuksesta huolehtii Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka on riippumaton ulkoinen tilintarkastaja. Euroopan parlamentti myöntää komissiolle talousarvion vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

EU:n tilintarkastustuomioistuin julkaisee marraskuussa edeltävän vuoden talousarvion vuosikertomuksen. Neuvosto käsittelee tilintarkastustuomioistuimen huomautukset seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä ja antaa suosituksensa parlamentille. Parlamentin talousarvion valvontavaliokunta käsittelee tilintarkastustuomioistuimen huomautukset huhtikuussa ja myöntää komissiolle vastuuvapauden.

EU:n tilintarkastustuomioistuimen sivut

Yhteystiedot

Toni Tiala, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Valtiovarain controller-toiminto / VVC 0295530361