Tilintarkastus ja vastuuvapaus

EU:n tilintarkastuksesta huolehtii Euroopan tilintarkastustuomioistuin, joka on riippumaton ulkoinen tilintarkastaja. Euroopan parlamentti myöntää komissiolle talousarvion vastuuvapauden neuvoston suosituksesta.

EU:n tilintarkastustuomioistuin julkaisee marraskuussa edeltävän vuoden talousarvion vuosikertomuksen. Neuvosto käsittelee tilintarkastustuomioistuimen huomautukset seuraavan vuoden maaliskuuhun mennessä ja antaa suosituksensa parlamentille. Parlamentin talousarvion valvontavaliokunta käsittelee tilintarkastustuomioistuimen huomautukset huhtikuussa ja myöntää komissiolle vastuuvapauden.

EU:n tilintarkastustuomioistuimen sivut

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies Toni Tiala
Puh. 02955 30361
[email protected]