Vuoden 2022 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen

Valtion talousarviossa on 10 miljoonan euron määräraha, jolta voidaan myöntää avustusta kunnille ja kuntayhtymille digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.

Avustushaku päättyi 25. huhtikuuta 2022. Avustushakemuksia tuli yhteensä 49.

Avustuksen kohteena vuonna 2022 oli toiminnan, tehtävien tai sisäisten prosessien digitalisointi ja uudistaminen siten, että hankkeen toteutuksessa korostetaan erityisesti jompaa kumpaa seuraavista näkökulmista:

a) Tietoaineistojen laadun kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen osana kuntien tiedonhallintaa

Avustusta saattoi hakea kuntien hankkeisiin, joilla edistetään kuntien digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta paremmiksi käytännöiksi ja joissa keskeinen näkökulma on tietoaineistojen laadun kuvaaminen, arviointi ja kehittäminen sekä niihin liittyvän osaamisen kehittäminen osana kuntien tiedonhallintaa.

b) Osaamisen kehittäminen ja varmistaminen

Avustusta saattoi hakea kuntien hankkeisiin, joilla edistetään kuntien digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta paremmiksi käytännöiksi ja jossa keskeinen näkökulma on osaamisen kehittäminen ja varmistaminen. Osaamisen kehittäminen voi koskea esimerkiksi kunnan henkilöstöä, johtoa, päättäjiä tai palvelujen käyttäjiä. Keskeistä on, että se kytkeytyy hankkeen kehittämiskohteena olevaan prosessien uudistamiseen.

Avustusta saattoi hakea kuntien yhteisiin hankkeisiin, joilla edistetään digitalisaatiota ja sen edellyttämää toiminnan muutosta ja juurtumista pysyviksi ja entistä paremmiksi käytännöiksi. 

Valtionavustusta myönnetään vain hankkeisiin, jotka useammat kunnat toteuttavat yhdessä.

Kehittämishankkeiden ja avustuksen kohteena on ennen kaikkea kuntien toimintatavoissa ja prosesseissa tapahtuvat muutokset. Hankesuunnitelmassa tuli esittää, miten toiminnan muutokset toteutetaan ja miten hankkeen tuloksia tullaan hyödyntämään ja levittämään hankkeen päätyttyä sekä kuvata nämä hakemuksessa.

Avustusta ei voinut hakea sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeisiin tai yksinomaan aineiston digitointiin.