Meno- ja rakennekartoitus sekä verokartoitus

Valtiovarainministeriö julkaisi 6. maaliskuuta meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen. 

Kartoitukset ovat jatkoa ministeriön joulukuussa 2022 julkaisemalle virkamiespuheenvuorolle. 

Meno- ja rakennekartoituksen tavoitteena on auttaa hahmottamaan, mihin julkisia varoja tällä hetkellä käytetään sekä tarjota laaja valikoima julkista taloutta vahvistavia keinoja julkiseen keskusteluun ja poliittisen päätöksenteon tueksi seuraavalle hallitukselle.

Verokartoitus tarjoaa kattavan tietopaketin verojärjestelmästä ja eri veroista, niiden tuotoista, ominaisuuksista sekä mahdollisista veronkorotuksista poliittisen päätöksenteon tueksi. Veronluonteiset maksut jäävät selvityksen ulkopuolelle.

Kartoitukset

Muut materiaalit

Muut selvitykset

Selvitys julkisen hankintojen säästökeinoista

Tutustu tarkemmin

Kolumnit

Kolumneissa nostetaan esille näkökulmia meno- ja rakennekartoituksen sekä verokartoituksen eri teemoihin liittyen.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko
Valtiovarainministeriön kartoituksista peili vaalipuheille

6.3.2023 13.28
VM
Valtiovarainministeri Annika Saarikko.
"Meno- ja rakennekartoitus osoittaa, että uudistamis-, tehostamis- ja säästöpotentiaalia löytyy jokaiselta hallinnonalalta. Useamman miljardin euron menosopeutus on mahdollista ilman, että hyvinvointiyhteiskunnan keskeisimpiin ytimiin tarvitsee koskea", kirjoittaa valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Erityisasiantuntija Atro Andersson, professori Kirsi-Maria Halonen, vanhempi asiantuntija Jussi Pyykkönen ja professori Janne Tukiainen:
Julkisista hankinnoista on mahdollista säästää yli 500 miljoonaa – mutta se edellyttää isoja muutoksia

23.2.2023 10.38
VM
Atro Andersson, Kirsi-Maria Halonen, Jussi Pyykkönen ja Janne Tukiainen.
Pystymme säästämään julkisista hankinnoista satoja miljoonia euroja vuodessa, kun tehostamme hankintoja muuttamalla lainsäädäntöä. Julkisiin hankintoihin kuluu nykyisin kymmeniä miljardeja euroa vuodessa, kirjoittavat erityisasiantuntija Atro Andersson, professori Kirsi-Maria Halonen, vanhempi asiantuntija Jussi Pyykkönen ja professori Janne Tukiainen.

Erityisasiantuntija Artturi Björk:
Opiskelijoiden saama julkinen tuki kohdistuu suurelta osin suurituloisille

16.2.2023 11.38
VM
Erityisasiantuntija Artturi Björk.
Opintotukijärjestelmää halutaan uudistaa. Yksi keskeinen valinta järjestelmän uudistamisessa koskee sitä, viedäänkö opiskelijoiden toimeentulon turvaamista enemmän laina- vai tulonsiirtopainotteiseen suuntaan. Tällä hetkellä järjestelmässä on molempia elementtejä.

Budjettipäällikkö Mika Niemelä ja neuvotteleva virkamies Ilari Ahola:
Julkista taloutta vahvistettaessa kiinnitettävä huomiota myös indeksisidonnaisiin menoihin

11.1.2023 13.55
VM
Budjettipäällikkö Mika Niemelä ja neuvotteleva virkamies Ilari Ahola.
Valtiovarainministeriö esitti virkamiespuheenvuorossaan julkisen talouden vahvistamista yhteensä 9 miljardilla eurolla kahden seuraavan vaalikauden aikana. Sopeutustarve on niin mittava, että sen johdosta tarvitaan sekä suoria säästötoimia, verotuksen tarkastelua että työllisyyttä- ja talouskasvua lisääviä rakenteellisia toimia. Merkittäviä säästöjä on vaikea löytää ilman indeksisidonnaisten menojen tarkastelua.

Ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare:
Verokartoitus täydentää virkamiespuheenvuoroa

29.11.2022 8.42
VM
"Olemme päättäneet laittaa kirjoihin ja kansiin asiantuntijanäkemyksemme veronkorotuksista eli tehdä verokartoituksen", kirjoittaa ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare.

Yhteystiedot

Mika Niemelä, osastopäällikkö, budjettipäällikkö 
valtiovarainministeriö, BO/Budjettiosasto Puhelin:0295530525   Sähköpostiosoite:


Terhi Järvikare, ylijohtaja / osastopäällikkö 
valtiovarainministeriö, Vero-osasto / VO Puhelin:0295530113   Sähköpostiosoite: