Hyppää sisältöön
Media

Ylijohtaja, osastopäällikkö Terhi Järvikare:
Verokartoitus täydentää virkamiespuheenvuoroa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 29.11.2022 8.42
Kolumni

Julkaisemme joulukuussa virkamiespuheenvuoron ja arvioimme siinä, miten paljon julkista taloutta tulee vahvistaa lähivuosina. Näkemyksemme mukaan julkisen talouden vahvistamiseen tullaan tarvitsemaan sekä rakenteellisia uudistuksia että suoria sopeutustoimia eli menonvähennyksiä ja veronkorotuksia.

Suomen kokonaisveroaste eli verojen suhde bruttokansantuotteeseen on kansainvälisesti vertailtuna varsin korkea. Julkisen talouden sopeutustarve velkaantumisen vakauttamiseksi on kuitenkin niin suuri, ettei tässä yhteydessä voida kokonaan välttyä veronkorotuksilta. Sen vuoksi päätimme laittaa kirjoihin ja kansiin asiantuntijanäkemyksemme veronkorotuksista eli tehdä verokartoituksen.

Tarkoitus ei ole tehdä valmista listaa, joka seuraavan hallituksen tulisi toteuttaa. Tavoitteena on sen sijaan tuottaa tietopohjaa siihen, millaiset veronkorotukset haittaisivat talouskasvua ja työllisyyttä mahdollisimman vähän ja lisäisivät samalla verotuksen neutraalisuutta ja tehokkuutta, mikä parantaisi verojärjestelmän rakennetta. Tällaista tietoa on esitetty eri työryhmien raporteissa, mutta kattavaa analyysia kaikista verolajeista ei ole aiemmin tehty. 

Verotusta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja julkisen talouden kestävyyttä uskottavasti turvaavalla tavalla

Kun talouden näkymät ovat heikot ja sopeutustarvetta on paljon, on ensisijaisen tärkeää, että verotukseen tehtävät muutokset on valmisteltu huolellisesti ja niiden vaikutukset on selvitetty kattavasti. Näin saadaan kerättyä tehokkaasti varoja julkisen talouden rahoittamiseen ja veronkorotusten taloudellista päätöksentekoa vääristävä vaikutus on mahdollisimman pieni. 

Helmikuussa 2023 julkaistava verokartoitus tarjoaa kattavan tietopaketin verojärjestelmästä ja eri veroista, niiden tuotoista, ominaisuuksista sekä mahdollisista veronkorotuksista. Uskomme, että siitä on paljon hyötyä tuleville päättäjille heidän pohtiessaan julkisen talouden tilaa ja siihen tehtäviä sopeutuksia. 

Terhi Järvikare
Ylijohtaja, osastopäällikkö
@TerhiJarvikare

Valtiovarainministeriö julkaisee joulukuussa 2022 virkamiespuheenvuoron, jossa käsitellään tulevan vaalikauden talous- ja hallintopolitiikan lähtökohtia. Tämä kolumni on osa virkamiespuheenvuoron kolumnisarjaa, jonka tavoitteena on taustoittaa virkamiespuheenvuorossa käsiteltäviä ajankohtaisia teemoja.

Verotus