Kiinteistöverouudistus

Kiinteistöverotus on uudistumassa. Tavoitteena on pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti uudistus, jossa otettaisiin nykyistä paremmin huomioon maapohjan ja rakennusten markkina-arvo. 

Selvitysten mukaan rakennusten ja maapohjan verotusarvot ovat jääneet yleisesti jälkeen kustannus- ja hintakehityksestä. Lisäksi maapohjan hinnat ovat eriytyneet alueellisesti ja rakennustyyppejä on tullut lisää sen jälkeen, kun nykyinen järjestelmä on otettu käyttöön. Uudistuksen ensisijaisena tavoitteena onkin korjata verotusarvojen jälkeenjääneisyydestä johtuva epätasavertaisuus. 

Lausuntopyyntö

Valtiovarainministeriö lähetti ehdotuksen kiinteistöverotuksen uudistamisesta lausuntokierrokselle 25.3. Lausuntoaika päättyi 20.5. Valtiovarainministeriö julkaisee saapuneet lausunnot hankesivuilla.

Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tekee tarvittavat muutokset lakiluonnoksiin. Tavoitteena on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. 

Huom! Liitteessä I havaittiin virheitä kuuden rakennusluokan kohdalla. Tapauksissa oli virheellisesti käytetty tilavuusperusteista hintaa pinta-alaperusteisen hinnan sijasta tai päinvastoin. Virheelliset kohdat koskivat asetusluonnoksen 3 §:n taulukon rakennusluokkia 0311 Kauppakeskukset ja liike- ja tavaratalot, 0319 Muut myymälärakennukset, 0511 Ammattiliikenteen kaluston suojarakennukset, 0630 Vankilarakennukset, 0740 Jäähallit ja 0742 Monitoimihallit.

Liite I on korjattu ja päivitetty 21.4.

Hallituksen esityksen valmisteluun liittyvää materiaalia

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja: 

Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Apulaisjohtaja Päivi Jäske, Verohallinto, puh. 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi