Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys
Maatalouden tuotantorakennuksille kiinteistöverotukea

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 25.5.2022 13.27
Tiedote

Hallitus linjasi helmikuussa 2022 määräaikaisista täsmätoimista, joilla pyritään helpottamaan energian hintojen nousun aiheuttamaa maatalouden kustannuskriisiä. Hallitus esittää, että maataloudenharjoittajia tuettaisiin maatalouden tuotantorakennusten väliaikaisella kiinteistöverotuella.

Tukitoimenpide perustuisi Euroopan komission hyväksymiin tilapäisiin valtiontukisääntöihin talouden tukemiseksi Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen johdosta. Euroopan komissio hyväksyi tukiohjelman 20. toukokuuta.

”Komission kanta kiinteistöverotuesta on odotettu ja toivottu. Tuki kohdistuu erityisesti sellaisille tuottajille, jotka ovat tehneet viime vuosina investointeja tuotantorakennuksiinsa ja tilojensa tulevaisuuteen. Kiinteistöverotuki on erityisen tärkeä tilanteessa, jossa maataloustuottajien kustannusten nousu on ollut Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen täysin ennakoimattomalla tasolla”, valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo. 

Tuki olisi haettavissa syksyllä 

Tuki myönnettäisiin alentamalla maatalouden harjoittajan omistamista maatalouden tuotantorakennuksista suoritettavaa veroa enintään 35 000 eurolla. Alle 10 euron veroa ei kuitenkaan alennettaisi. Tuki vaikuttaisi vuoden 2022 kiinteistöverotuksen.

Tuen edellytyksenä olisi, että rehujen, poltto- ja voiteluaineiden, sähkön ja lannoitteiden osuus maatalouden menoista ennen varauksia, poistoja ja korkokuluja on vähintään 15 prosenttia. 

Tukea ei myönnettäisi automaattisesti, vaan sitä pitäisi erikseen hakea. Hakuaika päättyisi 31. lokakuuta. Tuen myöntämisen jälkeen Verohallinto poistaisi kiinteistöveron maksuvelvoitteen alennusta vastaavalta osalta ja palauttaisi suoritetun veron. Verohallinto ohjeistaa kiinteistöverotuen hakemisesta tarkemmin elokuun aikana. 

Tukea ei voitaisi myöntää Ukrainan sodan johdosta asetettujen pakotteiden vastaisesti niiden piiriin kuuluville henkilöille, yhteisöille tai elimille. 

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Timo Reina, puh. 040 555 8458, timo.reina(at)gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen, puh. 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi