Valtionhallinnon johdon tuki

Valtiovarainministeriössä valtionhallinnon kehittämisosastolla sijaitsee valtionhallinnon johdon tukitoiminto. Sen tehtävänä on valmistella johtamisen kehittämisen linjauksia ja tukea eri tavoin ministeriöiden ja virastojen johtoa johtamisjärjestelmien ja käytäntöjen sekä johtajien kehittämisessä. Tukitoiminto kehittää myös valtionhallinnon yhteistä johdon palvelussuhdejärjestelmää, kuten johdon asemaa ja palvelussuhteita, rekrytointia, liikkuvuutta ja valmennusta sekä suorituksen johtamista. Käytännön tehtävinä on myös johdon liikkuvuuden seuranta ja viestintä avautuvista tehtävistä ja johtajien henkilökohtainen neuvonta ja tuki.

Toimintamuotoja ovat muun muassa:

  • Linjaukset, kehittämismallit ja ohjeistus.
  • Valtionhallinnon yhteiset johdon kehittämishankkeet ja -ohjelmat, mm. Uudistuja –ohjelma.
  • Johdon kehittämisen foorumien ja verkostojen koordinaatio, mm. Johdon päivät ja pienryhmät, Henkilöstöjohdon foorumi ja muut verkostot.
  • Ylimmän johdon henkilökohtainen tuki ja konsultaatio tarvittaessa.
  • Johdon järjestelmään ja kehittämiseen liittyvät tietojärjestelmät ja -palvelut (rekisterit).
  • Viestintä ja asiantuntijapalvelut, mm. sähköinen Johdon viesti.

Tukitoiminto perustuu läheiseen vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöiseen toimintatapaan ministeriöiden ja virastojen johdon ja henkilöstöyksiköiden kanssa.

Johtamisen kehittäminen koskettaa laajalti valtionhallinnon kehittämisosaston toimintaa ja siihen osallistuu  myös muita osaston johdosta ja asiantuntijoista.

Johdon tuen sähköpostiosoite on [email protected].

Yhteystiedot

Ari Holopainen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530520   Sähköpostiosoite:


Markus Siltanen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530263   Sähköpostiosoite:


Miska Lautiainen, hallitusneuvos 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530212   Sähköpostiosoite:


Pauliina Pussinen, erityisasiantuntija 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530292   Sähköpostiosoite:


Serafiina Arponen, assistentti 
valtiovarainministeriö, Valtionhallinnon kehittämisosasto, Hallintopolitiikkayksikkö Puhelin:0295530671   Sähköpostiosoite: