Asukkaat voivat vaikuttaa alueen toimintaan

Hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueilla hyödynnetään monipuolisesti erilaisia osallistumisen menetelmiä sen mukaan, mitä osallistumisella tavoitellaan.

Keskeisin vaikuttamiskeino on äänioikeus aluevaaleissa ja äänestysoikeus alueen kansanäänestyksessä. Hyvinvointialueen asukas voi myös tehdä alueen toimintaa koskevan aloitteen. 

Aluehallituksen on asetettava 

  • nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, 
  • vanhusneuvosto sekä 
  • vammaisneuvosto. 

Neuvostojen tehtävänä on tuoda kohderyhmiensä ääni kuuluviin hyvinvointialueen toiminnassa ja päätöksenteossa.

Nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston lisäksi hyvinvointialue voi asettaa myös muita asukkaiden vaikuttajaryhmiä.

Aluevaltuuston on pidettävä huolta hyvinvointialueiden asukkaiden monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää erityisesti:

  1. järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä asukasraateja
  2. selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa
  3. valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia hyvinvointialueen toimielimiin
  4. suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa
  5. järjestämällä mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueen talouden suunnitteluun
  6. tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

Yhteystiedot

Markku Mölläri, neuvotteleva virkamies 
valtiovarainministeriö, Kunta- ja alueosasto, Hallinto ja Politiikka 0295530281