Invånarna kan påverka verksamheten i området

Invånarna i välfärdsområdet och de som utnyttjar välfärdsområdets tjänster har rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. Välfärdsområdena utnyttjar på ett mångsidigt sätt olika metoder för deltagande, beroende på vad som eftersträvas med deltagandet.

Rösträtt i regionval och rösträtt i folkomröstningar i området är de viktigaste sätten att påverka. Invånare i välfärdsområdet har också initiativrätt i ärenden som gäller verksamheten i området.

Välfärdsområdesstyrelsen ska tillsätta 

  • ett ungdomsfullmäktige eller en motsvarande påverkansgrupp, 
  • ett äldreråd, och 
  • ett råd för personer med funktionsnedsättning 

Deras uppgift är att göra sina målgruppers röst hörd i välfärdsområdets verksamhet och beslutsfattande. Utöver ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionsnedsättning kan välfärdsområdet tillsätta även andra påverkansgrupper för invånarna.

Välfärdsområdesfullmäktige ska se till att invånarna inom välfärdsområdet har mångsidiga och effektiva möjligheter att delta. Deltagande och påverkan kan främjas i synnerhet genom att

  1. ordna diskussionsmöten och invånarråd
  2. utreda invånarnas åsikter innan beslut fattas
  3. välja in företrädare för serviceanvändarna i välfärdsområdets organ
  4. planera och utveckla tjänster tillsammans med dem som använder tjänsterna
  5. ordna möjligheter att delta i planeringen av välfärdsområdets ekonomi
  6. stödja invånare, organisationer och andra sammanslutningar när de tar egna initiativ till att planera och bereda ärenden.

Kontakt

Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30281, markku.mollari(at)gov.fi
Jari Mäkäläinen, specialsakkunnig, tfn 02955 30541, jari.makalainen(at)gov.fi