Social hållbarhet 

Temagruppen Social hållbarhet har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Med upphandlingarna främjar vi socialt samhällsansvar i samarbete mellan den offentliga förvaltningen samt den privata och den tredje sektorn.

Med socialt hållbara upphandlingar kan organisationerna främja positiva konsekvenser för samhället och människorna, såsom sysselsättningen för dem som befinner sig i en svagare arbetsmarknadsställning, samt förebygga negativa konsekvenser, såsom hinder för tillgodoseendet av mänskliga rättigheter. Företagen kan identifiera sitt eget ansvar i främjandet av samhällets sociala hållbarhet. Social hållbarhet främjas i Finland genom öppet samarbete.

Mål

  • Genom lämpliga upphandlingar främjar vi sysselsättningen för dem som befinner sig i en svagare arbetsmarknadsställning
  • I upphandlingarna främjar vi respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. I temagrupperna förs diskussionen huvudsakligen på finska.

Anmäl dig till en temagrupp här

Temagruppernas ansvariga

  • specialsakkunnig Eija Riikonen, finansministeriet, tel. 050 301 0776, eija.riikonen(at)gov.fi
  • upphandlingsdirektör Tiina Ekholm, Vanda stad, tel. 050 381 3852, tiina.ekholm (at) vantaa.fi