Social hållbarhet 

Temagruppen Social hållbarhet har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Med upphandlingarna främjar vi socialt samhällsansvar i samarbete mellan den offentliga förvaltningen samt den privata och den tredje sektorn.

Med socialt hållbara upphandlingar kan organisationerna främja positiva konsekvenser för samhället och människorna, såsom sysselsättningen för dem som befinner sig i en svagare arbetsmarknadsställning, samt förebygga negativa konsekvenser, såsom hinder för tillgodoseendet av mänskliga rättigheter. Företagen kan identifiera sitt eget ansvar i främjandet av samhällets sociala hållbarhet. Social hållbarhet främjas i Finland genom öppet samarbete.

Mål

  • Genom lämpliga upphandlingar främjar vi sysselsättningen för dem som befinner sig i en svagare arbetsmarknadsställning
  • I upphandlingarna främjar vi respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande rättigheterna i arbetslivet

Inledande åtgärder

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling

Programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling, som inleddes i augusti 2020, syftar till att allt bättre stödja sysselsättningen med hjälp av offentliga upphandlingar. På detta sätt kan man till exempel underlätta för partiellt arbetsföra eller långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. För genomförandet av programmet som helhet ansvarar arbets- och näringsministeriet som även deltar i finansieringen av den nationella samordningen. Projektet genomförs av Kommunförbundet.

Webbplats för programmet för att påskynda sysselsättningen genom upphandling

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • 10.9 klo 12.00-14.00
  • 17.12 klo 12.00-14.00

Temagruppernas ansvariga

  • programchef Martina Nisula, finansministeriet, tel. 050 532 7966, martina.nisula (at) vm.fi
  • upphandlingsdirektör Tiina Ekholm, Vanda stad, tel. 050 381 3852, tiina.ekholm (at) vantaa.fi