REPowerEU – planen för återhämtning och resiliens

EU strävar efter att bryta beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda övergången till ren energi. För detta ändamål har EU inlett REPowerEU-planen, en del av faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Finlands andel av den nya finansieringen är högst 127 miljoner euro. För att medlemsländerna ska kunna ansöka om finansiering måste de lägga till REPowerEU-delen i sin plan för återhämtning och resiliens (RRP) I kapitlet fastställs investeringar och reformer som främjar REPowerEU:s mål.

Unionen beviljar sammanlagt 20 miljarder euro för REPowerEU-åtgärder. EU finansierar planen huvudsakligen genom att sälja utsläppsrätter som hör till EU:s innovationsfond och genom att tidigarelägga försäljningen av utsläppsrätter till medlemsstaterna.

Finansieras av Europeiska  unionen – Next Generation EU.