FI SV

Digi i vardagen -delegationen

Digi i vardagen-delegationen är en samarbets- och dialogkanal mellan civilsamhällesorganisationer, forskare, olika myndigheter och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av offentliga tjänster.

Digi i vardagen-delegationen tillsattes första gången 2017 och den var verksam i tre år i den viktiga rollen att förhindra digital marginalisering. Resultaten av arbetet och responsen på verksamheten talar för sig själva, och delegationens arbete kommer därför att fortsätta i ny form under den pågående regeringsperioden.

Den nya delegationen tillsattes i april 2020 för en period på tre år. Mer information på projektsidan (projektnummer VM021:00/2020).

Mandatperioden 2020–2023

 • Mandatperiod: 15 april 2020–31 mars 2023
 • Sammansättning: Ordförande är Marianne Heikkilä från Marttaliitto. Vice ordförande är Sari Vapaavuori från Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry utöver sitt ordinarie medlemskap i delegationen.
 • Medlemmarna kommer från både organisationsfältet och olika myndigheter. Bland annat Kommunförbundet, näringslivet och forskarvärlden är representerade. Nästan varje medlem har också en namngiven ersättare.
 • Syftet är att den nya delegationen ska ordna breda rundabordskonferenser under sin mandatperiod och att olika synpunkter och viktiga ämnen ska behandlas brett och av många aktörer.

Pressmeddelande från finansministeriet den 15 april 2020

Mandatperioden 2017–2019

 • Sammansättning: Ordförande var Marianne Heikkilä från Marttaliitto. I verksamheten deltog också 17 civilsamhällesorganisationer, fem forskare och fyra ministerier.
 • Digi i vardagen, fakta om delegationen (tillsättning och andra dokument) åren 2017–2019.
 • Bakgrund: I regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering 2015–2019 ställdes det som mål att man genom förnyelse av verksamhetssätten skulle göra de offentliga tjänsterna användarorienterade och i första hand digitala. Utgångspunkten för god förvaltning är att de offentliga tjänsterna ska vara tillgängliga för alla medborgare oberoende av ålder, färdigheter, omständigheter och boendeort.
 • Mål: Delegationen har som mål att stödja utvecklingen av de digitala tjänsterna så att olika befolkningsgrupper på ett likvärdigt sätt ska kunna ta vara på de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Målet med delegationens arbete är att hitta och understöda nya sätt att organisera samarbetet mellan förvaltningen och civilsamhällesorganisationer.
 • Verksamhet och uppgifter: Delegationen ska behandla pågående reformer: delegationen kan också själv ta upp ämnen som den anser viktiga. Den ska samla iakttagelser och synpunkter som är nödvändiga eller önskvärda när de digitala tjänsterna utvecklas med tanke på olika människors behov och informera statsrådet om dem. Delegationen ska ordna olika evenemang och andra inkluderande arbetsformer dit även aktörer från civilsamhället och olika förvaltningssektorer som inte är företrädda i delegationen ska bjudas in.
 • Möten och seminarier:

Publicerade nyheter 2016–2020

#digiarkeen i sociala medier

 • YouTube: #digiarkeen-spellistan (videor från mötena och seminarierna)
 • Suomidigi.fi: Digi i vardagen-delegationens bloggserie (på finska)
 • Diskussionen i sociala medier förs med hashtaggen #digiarkeen

Mer information

Sekretariatet:

 • Pirre Laaksonen, koordinator, tfn. 02955 30243 (FM/OffICT)
 • Johanna Nurmi, finansråd, tfn. 02955 30171 (FM/kommun- och regionförvaltningsavdelningen)
 • Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn. 02955 30208 (FM/OffICT)
 • Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30122 (FM/Kommun- och regionförvaltningsavdelningen)
 • Sanna Sinisalo (född Juutinen), specialsakkunnig, tfn 02955 30506 (FM/OffICT)
 • Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30096 (FM/OffICT)

E-postadresserna har formen [email protected]