FI SV EN

Digi i vardagen -delegationen

Digi i vardagen -delegationen är en samarbets- och dialogkanal mellan civilsamhällesorganisationer, forskare, olika myndigheter och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av offentliga tjänster.

Digi i vardagen -delegationen har som mål att stödja utvecklandet av e-tjänster så att olika befolkningsgrupper ska kunna utnyttja dem på lika villkor.

Syftet med delegationens arbete är att öka dialogen mellan dem som planerar och dem som använder e-tjänster, till exempel ur specialgruppers perspektiv. Man strävar dessutom efter att hitta och stödja nya sätt att organisera samarbetet mellan förvaltningen, frivilligorganisationerna och forskningen.

Digi i vardagen -delegationens mandattid är 15.4.2020–31.3.2023. För närvarande pågår delegationens andra mandatperiod.

Delegationen har utöver ordföranden 17 medlemmar. Ordförande för delegationen är Marianne Heikkilä från Marthaförbundet och vice ordförande Sari Vapaavuori från VALLI. Delegationens medlemmar består bland annat av företrädare för olika organisationer och myndigheter. Delegationen sammanträder 4–6 gånger om året.

Aktuellt vid Digi i vardagen -delegationen

Delegationen ordnar rundabordssamtal. Samtalen är öppna för alla och de ordnas kring varierande teman. Syftet med rundabordssamtalen är att öka förståelsen för de ämnesområden som borde tas i beaktande vid främjandet av digitaliseringen. Vid samtalen söker man dessutom gemensamt lösningar på observerade utmaningar.

Tidigare rundabordssamtal:

Digi i vardagen -delegationen har under sin mandatperiod ordnat flera öppna tillställningar, till exempel en paneldiskussion om temat Tillgänglighet som konkurrensfördel – verktyg för företag (1 september 2021).

Digi i vardagen – delegationen i sociala medier

Diskussionen pågår i social media under hashtaggen #DigiArkeen.

Se också:

Mer information

Du kan ge respons på sidan ”Digi i vardagen - respons och idéer” eller kontakta finansministeriets tjänstemannasekretariat:

  • Pirre Laaksonen, koordinator, tfn. 02955 30243 (FM/OffICT)
  • Marjukka Saarijärvi, programchef, tfn. 02955 30208 (FM/OffICT)
  • Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30122 (FM/Kommun- och regionförvaltningsavdelningen)
  • Heikki Talkkari, konsultativ tjänsteman, tfn. 02955 30096 (FM/OffICT)

E-postadresserna har formen [email protected]