FI SV

Verktyg och metoder

Statens arbetsmarknadsverk (SAMV) tillhandahåller ämbetsverk och inrättningar information och verktyg för ledning av personalresurser. SAMV:s serviceprodukter är bl.a. Arbetsgivarens personaldata (Tahti), VMBaro-enkäten, Kieku-systemet, handboken för resultatstyrning, CAF-modellen och Ylva-systemet.

Tahti – arbetsgivarens personaldata

Arbetsgivarrens personaldatasystem Tahti är en stödtjänst för statsarbetsgivaren vid planering av personalresurser, beslutsfattande och ledning. Tahti ger information som stöder förhandlingsverksamhet, budgetering, verksamhetsplanering och personalledning. Tahti är endast i arbetsgivarens bruk och systemet kräver användarkoder.

Tahti-databasen ger enhetlig, aktuell och heltäckande statistik om statlig personal. Den gör det enklare för ministerier, ämbetsverk och inrättningar att få referensdata om förvaltningsområden, ämbetsverkstyper, staten som helhet, arbetsmarknaden och EU-löner. Tahti ger också användarvänliga rapporter om olika ämnesområden, bl.a. personalantal, inkomst, personalbokslut, arbetstid, arbetstillfredsställelse, arbetskraftskostnader, sjukfrånvaro och ledningsrapporter. Beroende på ämnesområde kan rapporteras fås med månads- eller årsstatistik.

Rekisteriseloste

Kontaktuppgifter
Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
förnamn.efternamn@vm.fi

Personalbokslut (HTP)

HR-systemet och personalbokslutet eller -redovisningen som det skapar är verktyg för utveckling och beslut som har att göra med strategisk personalledning. Verktygen är också varningssystem som möjliggör identifiering av negativa utvecklingstrender och tidigt ingripande. Dessutom kan de utgöra stöd för införande av en ny HR-centrerad ledningsmodell. HTP-rapporterna publiceras i Tahti.

Kontaktuppgifter
Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
förnamn.efternamn@vm.fi

Statens löneanalyser (VPL)

Statens arbetsmarknadsverk producerar analyserade inkomstdata utifrån statens lönestatistikklassificering och bedömningen av arbetets kravnivå. Genom VPL kan man jämföra arbetsuppgifter med liknande innehåll och krav oberoende av systemet för bedömning av arbetets kravnivå. Statens löneanalysrapporter publiceras i Arbetsgivarens personaldatasystem (Tahti).

Kontaktuppgifter
Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
förnamn.efternamn@vm.fi

Tahti-simulering

Tahti har ett simuleringsverktyg som hjälper ämbetsverken i samband med förhandlingsprocesser, kostnadsprognoser och budgetering. Med hjälp av verktyget kan man beräkna löneförhöjningarnas och personalförändringarnas kostnadspåverkan.

Kontaktuppgifter
Konsultativ tjänsteman
Mika Happonen
tfn 02955 30272
förnamn.efternamn@vm.fi

VMBaro

VMBaro

VMBaro är ett enkätverktyg som mäter och följer upp organisationens arbetstillfredsställelse samt personalens åsikter om hur de närmaste cheferna klarar ledningsarbetet och hur statens lönesystem fungerar. Systemet ger även referensdata. Verktyget är avgiftsfritt för statliga organisationer och kan tas i bruk genom VMBaros webbplats.

Från och med den 1 juli 2016 ansvarar Statskontoret för VMBaro.

Kontaktuppgifter: vmbaro@valtiokonttori.fi

Sonja Kuusisto, tfn 0295 50 3319 (användarrättigheter och rapportering)

Laura Salmi, tfn 0295 50 2494 (användarrättigheter)

Niina Turumäki, tfn 0295 50 3357 (innehåll och utveckling)

Kieku-systemprojektet

Kieku-projektet

Kieku-projektet ska fram till 2017 harmonisera e-tjänster i statens personal- och ekonomiförvaltning till en helhet som är enhetlig och funktionell. Nätverket som utvecklar och producerar personaladministrativa tjänster verkar under personal- och förvaltningspolitiska avdelningens stödjande processägarskap.

Kontaktuppgifter
Förhandlingsdirektör
Seija Petrow
tfn 02955 30100
förnamn.efternamn@vm.fi

Handbok för resultatstyrning

Resultatstyrningen

Den omarbetade handboken för resultatstyrning har publicerats som datablad. Handboken täcker inte alla ämnesområden inom resultatstyrning utan fokuserar på de viktigaste områdena och nuvarande utvecklingsobjekt.

Lagstifningsråd
Markus Siltanen
tfn. 02955 30263
förnamn.efternamn@vm.fi

CAF-modellen för utvärdering

CAF och självutvärdering

CAF (Common Assessment Framework) är en modell som utvecklats gemensamt av EU-länderna för kvalitetsutvärdering av organisationer inom den offentliga sektorn. Den senaste versionen av CAF-kriterierna är CAF 2013, som även översatts till finska.

Kontaktuppgifter
Konsultativ tjänsteman
Johanna Nurmi
tfn. 02955 30171
förnamn.efternamn@vm.fi

Systemet för bedömning av kravnivån för statens högsta ledning

Ylva är SAMV:s verktyg för bedömning av kravnivån i den högsta ledningens (Ylva I) uppgifter. Ylva lämpar sig även för ämbetsverkens bedömning av kravnivån för den lägre (Ylva II) ledningsnivåns uppgifter när uppgifterna inte omfattas av egna lönesystem. Ylva-uppgifterna om bedömning av kravnivån och –lönejämförelserna rapporteras årligen till ämbetsverken ur JOTI-systemet (JOTI= ledningens informationssystem).

Kontaktuppgifter
Systemspecialist
Seija Korhonen
tfn 02955 30115
förnamn.efternamn@vm.fi