Kommuner som befinner sig i en särskilt svårt ekonomisk ställning (det s.k. kriskommunsförfarandet)

Kommunen och staten ska tillsammans reda ut kommunens möjligheter att garantera sina invånare den service som lagstiftningen förutsätter samt vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för servicen.

Utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning kan inledas om de nyckeltal för kommunkoncernens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller soliditeten är väsentligt och upprepade gånger sämre än motsvarande nyckeltal för hela landet och två år efter varandra har underskridit de gränsvärden som anges genom kommunallag.

Ekonomiska nyckeltal per kommunkoncern enligt boksluten för åren 2019 och 2020 (1.6.2021)

Kommunallag 410/2015 (särskilt 110 §, 118 § och 119 §)

Kontaktuppgifter

Vesa Lappalainen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530389  


Markku Mölläri, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Kuntapolitiikka-, toimintatavat- ja toimeenpanoyksikkö / KTT 0295530281  


Pasi Leppänen, finansråd 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530564