Kommuner som befinner sig i en särskilt svårt ekonomisk ställning (det s.k. kriskommunsförfarandet)

Kommunen och staten ska tillsammans reda ut kommunens möjligheter att garantera sina invånare den service som lagstiftningen förutsätter samt vidta åtgärder för att trygga förutsättningarna för servicen.

Utvärderingsförfarandet i fråga om kommuner som har en speciellt svår ekonomisk ställning kan inledas om de nyckeltal för kommunkoncernens ekonomi som beskriver finansieringens tillräcklighet eller soliditeten är väsentligt och upprepade gånger sämre än motsvarande nyckeltal för hela landet och två år efter varandra har underskridit de gränsvärden som anges genom kommunallag.

Ekonomiska nyckeltal per kommunkoncern enligt boksluten för åren 2019 och 2020 (1.6.2021)

Kommunallag 410/2015 (särskilt 110 §, 118 § och 119 §)

Kontaktinformation


Pasi Leppänen, finansråd, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi
Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi