Finlands plan för återhämtning och resiliens

Fördelningen av finansiering i Finlands återhämtningsplan: grön omställning 695 miljoner euro, digitalisering 190 miljoner euro, sysselsättning och kompetens 575 euro, social- och hälsovårdstjänster 353 miljoner euro och REPowerEU 127 miljoner euro.

Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Finlands plan är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Regeringen har tagit in i programmet för hållbar tillväxt sådana investeringar och reformer som kan ge positiva effekter på lång sikt. Avsikten är att helheterna främjar strukturomvandlingen inom ekonomin.

Beredningen koncentreras till stora och verkningsfulla helheter, så att resurserna inte sprids till alltför för små objekt med liten genomslagskraft. Genom reformerna strävar man efter att få igång privata investeringar och stödja systemiska lösningar.

Finlands plan för återhämtning och resiliens består av fem helheter:

  • grön övergång
  • digitalisering
  • sysselsättning och kompetens
  • social- och hälsovårdstjänster
  • REPowerEU.

Finlands programm för hållbar tillväxt – plan för återhämtning och resiliens (Statsrådets gemensamma publikationsarkiv Valto, på finska)

Utfallet av Finlands plan för återhämtning och resiliens (på finska, Granskaförvaltningen.fi)

Finland lämnar en begäran till EU om utbetalning av 273 miljoner euro för sin plan för återhämtning och resiliens (pressmeddelande 10.11.2023)

REPowerEU: Finland påskyndar omställningen till ren energi med hjälp av EU:s finansiering (pressmeddelande 5.10.2023)

EU godkände uppdateringen av Finlands återhämtningsplan (pressmeddelande 14.3.2023)

Finlands förslag till uppdatering av planen för återhämtning och resiliens (på finska)

Genomförande och uppföljning av Finlands plan för återhämtning och resiliens (Statskontoret)

Förslag till genomförandebeslut och andra EU-handlingar (Europeiska kommissionens webbplats)

Finansieras av Europeiska Unionen – Next Generation EU.