Finlands plan för återhämtning och resiliens

Finlands preliminära plan för återhämtning och resiliens blir klar måndagen den 15 mars 2021. Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt.

Samtliga EU-länder måste lägga fram en nationell plan för återhämtning och resiliens (RRP) så att de kan få finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF).

Regeringen tar in i programmet för hållbar tillväxt sådana investeringar och reformer som kan ge positiva effekter på lång sikt. Avsikten är att helheterna främjar strukturomvandlingen inom ekonomin.

Beredningen koncentreras till stora och verkningsfulla helheter, så att resurserna inte sprids till alltför för små objekt med liten genomslagskraft. Genom reformerna strävar man efter att få igång privata investeringar och stödja systemiska lösningar.

Finlands plan för återhämtning och resiliens består av fyra helheter:

  1. grön övergång
  2. digitalisering
  3. sysselsättning och kompetens
  4. social- och hälsovårdstjänster.

Finland påskyndar investeringar och minskning av koldioxidutsläpp med EU-finansiering (pressmeddelande den 15.3.2021)
Finlands preliminära plan för återhämtning och resiliens (på finska)

EU-flaggan med en text Finansieras av Europeiska unionien – Next Generation EU.