Ministrarna

Finansministeriet leds av finansminister Mika Lintilä. Finansministern är chef för finansministeriet (FM) och behandlar FM:s ärenden med undantag för de ärenden som hör till kommun- och ägarstyrningsminister.

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero behandlar finansministeriets (FM) ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring. Ministeri Paatero är svarar också för ärenden som gäller statens ägarstyrning.

Ministrarnas arbetsfördelning har överenskommits i samband med regeringsförhandlingarna.

Statsminister Antti Rinnes regering

Finansminister Mika Lintilä.

Finansminister
Mika Lintilä

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa Paatero