Ministrarna

Finansminister Riikka Purra leder finansministeriet. Hon svarar för ministeriets ansvarsområden ekonomisk politik, ekonomiska utsikter och beskattning.

Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen ansvarar för förvaltningspolitiken, kommunfrågor, välfärdsområdena, den offentliga förvaltningens IKT och staten som arbetsgivare. Kommun- och regionminister behandlar ärenden som gäller Åland.

Näringsminister Wille Rydman behandlar ärenden som hör till finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Ministrarnas arbetsfördelning har överenskommits i samband med regeringsförhandlingarna. 

Statsminister Petteri Orpos regering