Ministrarna

Finansministeriet leds av finansminister Katri Kulmuni. Finansministern är chef för finansministeriet (FM) och behandlar FM:s ärenden med undantag för de ärenden som hör till kommunminister.

Kommunminister Sirpa Paatero behandlar finansministeriets (FM) ärenden i fråga om kommun- och regionförvaltningen, personal- och förvaltningspolitiken, IKT-funktionen inom den offentliga förvaltningen och de ärenden som sköts av finanscontrollerfunktionen samt ärenden som gäller statistikföring. 

Ministrarnas arbetsfördelning har överenskommits i samband med regeringsförhandlingarna.

Statsminister Sanna Marins regering

Finansminister Katri Kulmuni.

Finansminister
Katri Kulmuni

Kommun- och ägarstyrningsminister Sirpa Paatero.

Kommunminister
Sirpa Paatero