Begäran om utlåtande
Utkast till regeringens proposition om tillfällig vinstskatt inom elbranschen på remiss

2.12.2022 14.47
FM
I den proposition som sänds på remiss föreslås det en lag om tillfällig vinstskatt på elmarknaden och fossila bränslen.

EU-möten
Finansministrarna diskuterar samordningen av den ekonomiska politiken

2.12.2022 14.37
FM
Finansminister Annika Saarikko vid eurogruppens möte i  Bryssel.
Arkivbild: EU
Finansminister Annika Saarikko representerar Finland i eurogruppen måndagen den 5 december och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor tisdagen den 6 december. Båda mötena hålls i Bryssel.

Staten rekapitaliserar Gasgrid Finland Oy

1.12.2022 13.25
FM
Statsrådet bemyndigade finansministeriet att rekapitalisera Gasgrid Finland Oy kapital till ett belopp av högst 105 miljoner euro. Genom rekapitaliseringen stärks dotterbolaget Floating LNG terminal Finland Oy:s finansiella ställning.

Ministerarbetsgrupp: Beredskapen hos den informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen intensifieras

25.11.2022 15.38
FM KM
Text i bilden: Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen
Statens cybersäkerhetsdirektör får i fortsättningen ansvaret för samordningen av beredskapen hos den kritiska informations- och kommunikationstekniska infrastrukturen. Ministerarbetsgruppen för utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen förordade detta den 25 november.

Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering överlämnas till riksdagen

24.11.2022 14.05
FM
Regeringen föreslår ändringar i övergångsutjämningen för välfärdsområdena och i den engångsersättning som korrigerar finansieringen för 2023. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft våren 2023. Universitetssjukhustillägget ingår inte i propositionen i detta skede.

Information om coronaviruset.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister