Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Finansministeriet tog i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september.

EU-möten
Finansministrarna behandlar mervärdesbeskattningen och finanspolitik

3.12.2021 14.18
FM
Europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och finansminister Annika Saarikko.
Arkivbild: EU
Finansminister Annika Saarikko representerar Finland i eurogruppen måndagen den 6 december och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor tisdagen den 7 december.

Finansministeriet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas informerar
Finansiering för etablering av digitalt stöd – målet är att betjäna både medborgare och företag

3.12.2021 9.00
FM
Finansministeriet har beviljat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 1,8 miljoner euro för utveckling och pilottestning av en riksomfattande verksamhetsmodell för digitalt stöd år 2022. Avsikten är att modellen etableras. Finansieringen beviljades ur programmet för främjande av digitalisering, där ett av målen är att utvidga den riksomfattande verksamhetsmodellen för digitalt stöd till att omfatta utveckling av digitalt stöd för dem som bedriver näringsverksamhet.

Enligt regeringens rekommendation ska distansarbete fortsätta i områden med samhällsspridning tills vidare

2.12.2021 13.50
FM SHM
Statsrådet rekommenderar att arbetsplatserna i områden med samhällsspridning övergår till distansarbete om det på grund av arbetsuppgifterna är möjligt. Rekommendationen gäller tills vidare. Statsrådet fattade ett principbeslut om distansarbete den 2 december.

Startskott för främjandet av digital delaktighet

26.11.2021 16.54
FM
De nordiska och baltiska ländernas ministrar med ansvar för digitaliseringen gav vid sitt möte den 26 november ett gemensamt uttalande som stakar ut riktlinjer för utvecklingen av digital delaktighet.

30 kommuner beviljades behovsprövad höjning av statsandelen för år 2021

25.11.2021 13.35
FM
Statsrådet har fattat beslut om behovsprövade höjningar av statsandelen för 2021. 30 kommuner understöds med sammanlagt 30 miljoner euro.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister