Orpos regering har förhandlat om budgeten: Nu styrs Finland in på rätt spår mot en hållbar tillväxt

19.9.2023 21.19
ANM FM FSM IM JM JSM KM MM SHM SRK UKM UM
Sari Essayah, Riikka Purra, Petteri Orpo ja Anna-Maja Henriksson
Statsminister Petteri Orpos regering har vid sina första budgetförhandlingar fattat beslut som ska styra in Finland på rätt spår mot en hållbar tillväxt. Regeringen inleder strukturella reformer för att sätta fart på sysselsättningen och tillväxten, vars positiva inverkan på den offentliga ekonomin kommer att synas under de närmaste åren. Regeringen fattade också beslut om anpassningsåtgärder.

Inspektörer besöker landsbygden – Finansministeriet fick nya uppgifter som gäller kontroll av stöd

29.9.2023 8.17
FM
Inspektören undersöker odlingarna med surfplattan.
På landsbygden kan man stöta på finansministeriets inspektörer som bland annat mäter åkrarnas arealer med hjälp av GPS-utrustning. Arbetet ingår i ministeriets nya uppgifter som gäller kontroll av stöden till jordbruket och landsbygden.

Finansministeriet utlyser en höjning av statsandelen enligt prövning för kommuner som be-finner sig i en svår ekonomisk ställning

26.9.2023 15.54
FM
Valojen heijastus ikkunassa
Finansministeriet utlyser en höjning av statsandelen enligt prövning 2023 och inleder utvärde-ringsförfarande med kommunerna Pertunmaa och Lemi.

Mentorprogrammet för offentlig upphandling inleds för andra gången i syfte att stärka kompetensen inom offentlig upphandling

22.9.2023 13.58
FM
Finansministeriet, Kommunförbundet och HAUS-utvecklingscentral genomför inom ramen för programmet för verkningsfull offentlig upphandling ett mentorprogram som bidrar till kompetens inom offentlig upphandling. I programmet deltar 22 mentorer och 64 adepter, som alla är experter i offentlig upphandling inom den offentliga förvaltningen, den privata sektorn och den tredje sektorn.

Regeringens proposition
Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2023 till riksdagen

21.9.2023 14.03
FM
Tilläggsbudget.
I tilläggsbudgetpropositionen föreslås tillägg bland annat för den försvarsmateriel som sänds till Ukraina och för de kostnader som orsakas av fågelinfluensan. I sin helhet minskar tilläggsbudgetpropositionen utgifterna för 2023 och behovet av nettoupplåning.  

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, sommaren 2023

Den finländska ekonomin stannar av men återhämtar sig i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 1,4 procent och år 2025 med 1,9 procent.

Ekonomisk översikt, sommaren 2023

Budget-propositionen 2023

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2023

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister