Kanslicheferna driver på en grön omställning och reformer som påskyndar ekonomisk tillväxt, rättvisa ska ingå i medlen som står till buds

6.2.2023 9.00
SRK
Ministeriernas kanslichefer har utarbetat en gemensam tjänsteuppfattning om nyckelfrågorna under de två följande valperioderna i Finland. I rapporten vill man lyfta fram både aktuella teman och frågor på längre sikt. Dokumentet Möjligheter för Finland, som publicerades måndagen den 6 februari, erbjuder ett kunskapsunderlag inför vårens valdebatter och beredningen av regeringsprogrammet.

Välfärdsområdena får en del av engångsersättningen redan våren 2023

2.2.2023 14.07
FM
Välfärdsområdenas finansiering för 2023 korrigeras enligt lagen om välfärdsområdenas finansiering i efterhand i januari 2024 genom en ersättning av engångsnatur som beräknas separat för varje välfärdsområde. Regeringen föreslår att lagen skulle ändras så att 150 miljoner euro av engångsersättningen betalas ut på förhand våren 2023.

Arbetsgrupp utreder hushållens ekonomiska situation

1.2.2023 13.18
FM
En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp ska utreda hushållens ekonomiska situation med tanke på behoven under den riksdagsvalperiod som börjar 2023. Utredningen ska i synnerhet fokusera på skuldsatta hushåll och effekterna av en högre räntenivå än tidigare.

Regeringspartierna kom överens om tilläggsbudgeten och välfärdsområdenas tilläggsfinansiering

31.1.2023 8.00
FM
Lisätalousarvio.
Regeringspartierna har nått enighet om tilläggsbudgeten och välfärdsområdenas tilläggsfinansiering. Välfärdsområdena föreslås få 500 miljoner euro i tilläggsfinansiering inom ramarna i år. 350 miljoner euro består av statsunderstöd och 150 miljoner euro av en tidigareläggning av engångsposten. Tilläggsfinansieringen betalas våren 2023.

Arbetsgrupp utreder åtgärder för att stärka förutsättningarna för ekonomisk tillväxt

26.1.2023 14.47
FM
Den svaga ekonomiska tillväxten har försvagat förutsättningarna för en bättre ekonomisk välfärd och de offentliga finanserna i Finland. En av finansministeriet tillsatt arbetsgrupp ska före regeringsförhandlingarna våren 2023 utreda möjliga åtgärder för att sätta fart på den ekonomiska tillväxten på ett sätt som stärker hållbarheten och de offentliga finanserna.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister