Ministerierna får nya e-postadresser under slutet av 2021. Finansministeriet tar i bruk nya e-postadresser med ändelsen gov.fi den 20 september.
Budgetmanglingen
Regeringens budgetproposition skapar förutsättningar för hållbar tillväxt i framtiden

9.9.2021 15.50
FM SRK

Den proposition om statsbudgeten för 2022 som statsminister Sanna Marins regering har lagt fram skapar förutsättningar för hållbar tillväxt för tiden efter coronakrisen.

Budgetpropositionen stöder återhämtningen efter coronakrisen, stimulerar investeringar, främjar miljömässigt hållbar tillväxt och förbättrar tillgången på kompetent arbetskraft. Syftet med budgetpropositionen är att trygga människors välbefinnande och skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt.

Bilder från förhandlingarna | Flickr


Tidsplan för beredningen av budgetpropositionen för 2022

29.6.2021 14.20

Tidsplanen för budgetberedningen:

  • ons. 11.8–tors. 12.8 finansministeriets interna budgetförhandlingar
  • fre. 13.8 finansministeriet lämnar sitt förslag till ministerierna och offentliggör det på webbplatsen budjetti.vm.fi
  • tis. 7.9–ons. 8.9 regeringens budgetförhandlingar (budgetmangling)
  • mån. 27.9 budgetpropositionen behandlas vid finansutskottets extraordinära sammanträde och vid statsrådets allmänna sammanträde varefter den publiceras på webbplatsen budjetti.vm.fi

Tidsplanen för budgetberedningen


Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister