Budgetförslaget
Finansministeriets förslag till statsbudget för 2023 har publicerats

5.8.2022 10.05
FM
Budget2023.
Det slutliga beloppet av utgifterna i budgetförslaget är cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022.

Budgetförslaget
Vi skapar förtroende och tryggar framtiden

4.8.2022 16.06
FM
Budget2023.
Finansminister Annika Saarikkos förslag till statsbudget för 2023 har beretts i ett osäkert ekonomiskt läge. Det slutliga budgetförslaget uppgår till cirka 79,5 miljarder euro. Förslaget har ett underskott på cirka 6,3 miljarder euro. Upplåningen minskar med cirka 2,5 miljarder euro från vad som budgeterats för 2022. Förslaget till statsbudget offentliggörs i sin helhet på adressen budjetti.vm.fi fredagen den 5 augusti.

Budgetförslaget för finansministeriets förvaltningsområde 2023

5.8.2022 14.10
FM
Budget2023.
För finansministeriets förvaltningsområde föreslås anslag till ett belopp på sammanlagt 34,8 miljarder euro, vilket är 13,3 miljarder euro mer än i den ordinarie budgeten för 2022. Anslagsökningen beror framför allt på den nya finansieringen av räddningsväsendet och social- och hälsovården inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen samt på minskade statsandelar till kommunerna till följd av reformen.

Finland på första plats i EU:s digitaliseringsrankning

28.7.2022 14.08
ANM FM KM
Utveckling av digitaliseringen, dataekonomin och den offentliga förvaltningen.
Finland har placerat sig på första plats i EU:s rankning av medlemsländernas framsteg inom digitalisering. Europeiska kommissionens index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) beskriver varje EU-lands digitala kapacitet och utveckling. Finland har redan under flera år placerat sig högt i rankningen, 2021 var vi på andra plats och 2019 och 2020 på första plats.

EU-möten
EU-rådet godkände landspecifika rekommendationer för medlemsländerna

12.7.2022 13.21
FM
EU-rådets möte i Bryssel.
Bild: EU
Rekommendationerna ingår i åtgärderna under den europeiska planeringsterminen, som är en årscykel för samordning av medlemsländernas ekonomiska politik.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister