Arbetsmarknadens centralorganisationer informerar
Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

15.5.2023 12.11
FM
Pappa och dotter läser tillsammans
Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret. Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet, betonar Finlands näringsliv, Akava, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material åt arbetsplatserna på familjernas dag. 

Kommunerna och välfärdsområdena hörs om rättelse av överföringskalkylerna för finansieringen

10.5.2023 12.09
FM
Ihminen kävelee rollaattorin kanssa
Det har i samband med kommunernas bokslutsuppgifter från 2022 framkommit sådana uppgifter i anslutning till överföringen av finansieringen av social- och hälsovårdsreformen som eventuellt kan förvränga situationen i betydande mån. Uppgifter som kommunerna rapporterat för 2022 motsvarar inte till alla delar kostnaderna för ordnandet av service under ett år. Därför måste bestämmelserna om de kostnader som ska beaktas vid överföringen av finansieringen preciseras.

Utredning: Lagstiftningsåtgärder är nödvändiga för att förebygga skuldproblem i småföretag

5.5.2023 9.04
FM VN TEAS statsrådets kansli
Skuldproblem i småföretag kan förebyggas genom att säkerställa att företagen fattar beslut om kredittagning utifrån tillräcklig information och att kreditgivarna gör en noggrann bedömning av kreditvärdigheten. I en utredning som genomförts av Östra Finlands universitet föreslås nya bestämmelser om bland annat god kreditgivningssed och registrering av kreditgivare.

Olli Kärkkäinen ny strategi- och forskningsdirektör

25.4.2023 14.00
FM
Olli Kärkkäinen.
Ekonomie magister Olli Kärkkäinen inleder arbetet som finansministeriets strategi- och forskningsdirektör den 1 maj. Kärkkäinen arbetar för närvarande som ledande specialsakkunnig vid ministeriet.

Ta ställning till tillgången till banktjänster och användningen av kontanter

21.4.2023 10.21
FM
Får du tillräckligt god digital och personlig service hos din bank? Borde vissa affärer vara skyldiga att ta emot kontanter? Erbjuder banken ditt företag eller din förening tjänster till ett överkomligt pris? Berätta din åsikt om bland annat dessa frågor i vår dinasikt.fi-enkät.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, våren 2023

Den finländska ekonomin minskar med 0,2 procent i år 2023. År 2024 förväntas Finlands ekonomi växa med 1,3 procent och år 2025 med 1,6 procent.

Ekonomisk översikt, våren 2023

Budget-propositionen 2023

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2023

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister