EU-möten
Finansministrarna diskuterar stödet till Ukraina och finanspolitiken

12.7.2024 12.55
FM
Riikka Purra keskustelee Ecofin-kokouksessa. EU:n arkistokuva
Arkistokuva: EU
Finansminister Riikka Purra representerar Finland i rådet för ekonomiska och finansiella frågor i Bryssel tisdagen den 16 juli. Purra representerar också Finland i eurogruppen som sammanträder den 15 juli.

Människornas förtroende för regeringarna minskar något i OECD-länderna – Finland fortfarande ett land med högt förtroende

10.7.2024 14.34
FM
En leende man ger väskan till en annan person.
Organisationen för ekonomisk utveckling och samarbete OECD publicerade en omfattande internationell jämförelse av människors förtroende för centrala samhälleliga institutioner. Finland är fortfarande ett land med högt förtroende, men förtroendet för förvaltningen har minskat något efter 2021 i enlighet med den internationella trenden. Nedgången påverkades särskilt av de stigande priserna och oron för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

Begäran om utlåtande
Ändringar i sänkta mervärdesskattesatser

4.7.2024 16.07
FM
Finansministeriet har inlett remissbehandlingen av ett förslag som gäller ändringar i mervärdesskattelagen. Målet är att förbättra hållbarheten i de offentliga finanserna.

Minister Ikonen: När hinder för digitalisering undanröjs blir tjänsterna bättre och informationsgången smidigare

1.7.2024 13.22
FM
Handen på pekskärmen
Finansministeriet inleder ett nytt projekt i syfte att underlätta informationsflödet mellan den offentliga förvaltningens olika informationssystem och slopa reglering som förhindrar digitalisering. Samtidigt främjas produktiviteten och tjänsternas verksamhet. Kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen tillsatte projektet den 25. juni.

Beredningen av ett skattestöd för stora investeringar framskrider

28.6.2024 13.25
FM SRK
Kuvassa sähkölinjoja ja järvi
Finanspolitiska ministerutskottet fastställde den 24 juni att finansministeriet fortsätter att bereda ett skattestöd för stora industriella investeringar i omställningen till ren energi. Syftet med skattestödet är att påskynda investeringar i den gröna omställningen.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, sommaren 2024

Finlands bruttonationalprodukt beräknas öka med cirka 1,6 procent 2025 och 1,5 procent 2026.

Ekonomisk översikt, sommaren 2024 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister