Leena Mörttinen utnämnd till avdelningschef för finansmarknadsavdelningen

22.9.2022 13.47
FM
Leena Mörttinen.
Statsrådet har utnämnt politices doktor Leena Mörttinen till avdelningschef vid finansministeriets finansmarknadsavdelning.

Statsrådet beslutade om ändring av fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån

22.9.2022 13.45
FM
Fönster på byggnadens fasad.
Statsrådet har beslutit att ändra fullmakten för Norra Österbottens välfärdsområde att uppta lån för 2023. Den nya fullmakten är cirka 448 miljoner euro. Fullmakten att uppta lån kan ändras om investeringarna är nödvändiga.

Fördrag
Finland och Estland slöt avtal om elektroniskt utbyte av befolkningsuppgifter

21.9.2022 15.20
FM
Kommunminister Sirpa Paatero och Estlands inrikesminister Lauri Läänemets.
Estlands inrikesminister Lauri Läänemets ochkommunminister Sirpa Paatero
Finland och Estland har undertecknat ett avtal om utbyte av befolkningsuppgifter. Genom avtalet fördjupas det digitala samarbetet mellan länderna.

Måttliga ekonomiska tillväxtutsikter

19.9.2022 11.01
FM
Den tilltagande inflationen bromsar upp den ekonomiska tillväxten. Finlands bruttonationalprodukt ökar med 0,5 procent nästa år, bedömer finansministeriet i sin ekonomiska översikt av den 19 september. 

Budgetpropositionen
Budgetpropositionen för 2023 överlämnades till riksdagen

19.9.2022 18.54
FM
Budget2023.
Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2023 till riksdagen.

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Annika Saarikko
Annika Saarikko
Finansminister
Sirpa Paatero
Sirpa Paatero
Kommunminister