Begäran om utlåtande
Förslagen om ändring av inkomstbeskattningen på remiss

20.6.2024 16.14
FM
Finansministeriet har sänt de förslag som gäller inkomstbeskattningen för 2025 på remiss. Genom dessa ändringar genomförs målen i regeringsprogrammet och de beslut som fattades vid vårens ramförhandlingar.

Regeringens proposition
Regeringens proposition om en reform av regionförvaltningen förenhetligar tjänsterna och gör tillståndsprocessen smidigare – omfattande remissbehandling inleds

20.6.2024 10.04
ANM FM
Valtion aluehallinnon uudistus.
I samband med reformen av statens regionförvaltning inrättas ett nytt riksomfattande Tillstånds- och tillsynsverk och tio regionala livskraftscentraler som har ett huvudsakligt verksamhetsställe eller ett annat verksamhetsställe i varje landskap. Målet är att förbättra och förenhetliga tillstånds- och tillsynsförfarandena samt att erbjuda kunder och företag smidig service i hela landet.

EU-möten
Finansministrarna fortsätter diskutera mervärdesbeskattningen i den digitala tidsåldern

19.6.2024 13.38
FM
Finansminister Riikka Purra.
Arkivbild: EU
Eurogruppen sammanträder i Luxemburg torsdagen den 20 juni och rådet för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder fredagen den 21 juni. Finland representeras av finansminister Riikka Purra och den ständiga representanten, ambassadör Markku Keinänen.

Europeiska kommissionens vårpaket
Finland följer EU:s underskottskriterium

19.6.2024 13.11
FM
Europeiska kommissionen har bedömt huruvida medlemsstaterna följer de kriterier i EU:s grundfördrag som gäller underskott i de offentliga finanserna.

Finansminister Riikka Purra:
Finland undviker EU:s underskottsförfarande – extra sparåtgärder i april avgörande

19.6.2024 13.12
FM
Enligt Europeiska kommissionen uppfyller Finland EU-kriterierna för underskott i de offentliga finanserna. I praktiken innebär detta att det inte blir något underskottsförfarande för Finlands del i år, säger finansminister Riikka Purra.

Publikationer

Kartläggning av utgifter och strukturer

Syftet med denna kartläggning är att ge en uppfattning om för vilka ändamål offentliga medel används för närvarande.

Kartläggning av utgifter och strukturer

Ekonomisk översikt, sommaren 2024

Finlands bruttonationalprodukt beräknas öka med cirka 1,6 procent 2025 och 1,5 procent 2026.

Ekonomisk översikt, sommaren 2024 (på finska)

Budget-propositionen 2024

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositionen 2024

Valtiolle.fi

Finansministeriet

Finansministeriet

Finansministeriet leds av två ministrar. Vi reviderar, styr och skapar verksamhetsförutsättningar för ekonomin och den offentliga förvaltningen.Vår vision är att bygga en stabil grund för kommande generationers ekonomi och välfärd.

Mer infomation om finansministeriet

Förvaltningsområdet

Förvaltningsområdet

Finansministeriets förvaltningsområde sysselsätter drygt 12 000 personer, av vilka största delen arbetar inom skatte- och tullförvaltningen.

Finansministeriets förvaltningsområde

Ministrarna

Riikka Purra
Riikka Purra
Finansminister
Anna-Kaisa Ikonen
Anna-Kaisa Ikonen
Kommun- och regionminister
Wille Rydman
Wille Rydman
Näringsminister