Mervärdesskatten som en del av EU:s inkomster

Medlemsstaterna betalar avgifter som går till EU-budgeten inom EU:s system för egna medel. Avgiften består av

  • en momsbaserad del
  • en BNP-relaterad del
  • en del baserad på sedvanliga egna medel. Sedvanliga egna medel är tullinkomster från handel med länder utanför EU samt vissa jordbruks- och sockeravgifter.
  • egna medel från plastförpackningsavfall.

Den momsbaserade delen är en procentuell andel av varje medlemsstats mervärdesskattebas, som beräknas på harmoniserade grunder.

Sedan 2007 har den allmänna betalningsandelen varit 0,3 procent av medlemsstatensberäkningsgrund för mervärdesskatt enligt EU:s bestämmelser.

EU:s budget