Kunskapbaserad ledning och verkingsfullhet

Temagruppen Kunskapsbaserad ledning och verkningsfullhet har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Finland är en föregångare inom kunskapsbaserad ledning av upphandlingar och utveckling av upphandlingarnas verkningsfullhet.

Upphandlingarna ska ledas baserat på kunskap. För detta ändamål behövs informationsresurser både på nationell nivå och hos de enskilda organisationerna. Data om upphandlingarna utnyttjas för att maximera potentialen, främja livskraft och ansvarsfullhet på marknaden och förbättra Finlands konkurrenskraft. Upphandlingarnas effekter utvärderas med avseende på den offentliga tjänsteproduktionens kvalitet, tillförlitlighet, hållbarhet och verkningsfullhet.

Mål

  • Finland är föregångare inom utnyttjande av data vid upphandling
  • Vi bedömer upphandlingarnas effekter på olika nivåer
  • Vi främjar effektbaserade upphandlingar

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. I temagrupperna förs diskussionen huvudsakligen på finska.

Anmäl dig till en temagrupp här

Temagruppernas ansvariga

  • projektledare Seija Friman, Statskontoret, tel. 0295 503 265, seija.friman(at)valtiokonttori.fi
  • utvecklingschef Marja-Liisa Ylitalo, Kommunförbund, tel. 09 771 2083, marja-liisa.ylitalo(at)kuntaliitto.fi