Nämder

OFR-nämnden

Revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin är en lagstadgad nämnd som hör till finansministeriets verksamhetsområde.