Nämder

Både produktivitetsnämnden och informationshanteringsnämnden är verksamma vid finansministeriet.

Produktivitetsnämnden

Produktivitetsnämnden ska följa utvecklingen av produktiviteten och konkurrenskraften i Finlands ekonomi, producera oavhängiga rapporter om den och ge ut en årlig produktivitets- och konkurrenskraftsrapport.

Noggrannare information: Produktivitetsnämden

Informationshanteringsnämnden

Informationshanteringsnämnden ska främja genomförandet av förfaringssätt för informationshantering och datasäkerhet om vilka det föreskrivs i informationshanteringslagen samt fullföljandet av kraven i lagen. Informationshanteringsnämnden är inte någon allmän myndighet inom informationshanteringen utan nämndens uppgifter hänför sig till informationshanteringslagen.

Noggrannare information: Informationshanteringsnämnden