Välfärdsområdena 

Finansministeriet följer allmänt välfärdsområdenas verksamhet och ekonomi och ser till att välfärdsområdenas självstyrelse beaktas vid beredningen av lagstiftning som gäller områdena. Ministeriet svarar dessutom för regleringen och utvärderingen av välfärdsområdenas finansiering och ekonomi samt för lagstiftningen om välfärdsområdenas personal. Delegation för välfärdsområdenas ekonomi och förvaltning är verksam vid finansministeriet.

  • Välfärdsområdenas uppgifter och verksamhet »

    Välfärdsområdena är självstyrande områden som från och med ingången av 2023 ansvarar för ordnandet av såväl social- och hälsovårdstjänster som räddningsväsendets uppgifter.

  • Välfärdsområdenas ekonomi »

    Välfärdsområdena får sin finansiering i huvudsak från staten. Som självstyrande organ beslutar de själva om användningen och allokeringen av finansieringen.