Kommuner

Finansministeriet utvecklar den allmänna lagstiftning som gäller kommunerna, samt kommunernas förvaltning. Ministeriet svarar även för statsandelssystemet för basservicen, kalkylerings- och analyseringsuppgifter i anslutning till kommunalekonomin samt för samarbetet mellan staten och kommunerna och det tillhörande förhandlingsförfarandet. Finansministeriet svarar även för kommunala skattefrågor, såsom beräkningen av samfundsskatteandelarna.

Se även

  • Granskakommuner.fi »

    Denna webbplats sammanställer information om kommunalekonomin på en och samma adress. På webbplatsen kan du bekanta dig med information om kommuners och samkommuners budgetar och ekonomiplaner.

  • Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024 »

    Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas effektivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet.