FI SV EN

Inkomstarbetsgruppen

Inkomstarbetsgruppen sammanställer de inkomstprognoser och -kalkyler för statsfinanserna och offentliga samfund som behövs i budget- och ramberedningen och konjunkturprognoserna samt i de medellånga scenariekalkylerna.

Gruppen tar efter behov fram rapporter och utredningar om särskilda frågor och förfaranden. Den har företrädare från skatte-, budget- och ekonomiska avdelningen samt kommun- och regionförvaltningsavdelningen.

Inkomstprognoserna redovisas i konjunkturöversikten och ekonomiska översikten som en del av prognosen för den offentliga ekonomin. Budgetpropositionen lägger fram inkomstkalkyler för statens budgetekonomi med motiveringar. Rambeslutet om statsfinanserna lägger fram budgetekonomins inkomstutsikter för ramperioden med motiveringar.

Tilläggsinformation:

Statens budgetpropositioner
Rambeslut
Inkomstprognoserna inom budgetekonomin

Kontaktinformation:

Janne Huovari, finansråd
Finansministeriet, ekonomiska avdelningen, makroprognoser
+358 2955 30171
janne.huovari(at)gov.fi