Utvärderingen av lagberedningens konsekvenser för kommunerna

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands Kommunförbund har tillsammans berett en kalkyleringsram med vars hjälp man kan förbättra utvärderingen av lagberedningens konsekvenser för kommunerna. Kalkyleringsramen underlättar konsekvensutvärderingen.

Med hjälp av kalkyleringsramen kan man uppskatta konsekvenserna och de totala kostnader som lagförslagen medför på ett konkret sätt. Ramen ska göras lätthanterligare på basis av användarresponsen.  

Se även

Kontaktinformation

Ville Salonen, finansråd, tfn 02955 30388, ville.salonen(at)gov.fi