Utvärderingen av lagberedningens konsekvenser för kommunerna

Finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt Finlands Kommunförbund har tillsammans berett en kalkyleringsram med vars hjälp man kan förbättra utvärderingen av lagberedningens konsekvenser för kommunerna. Kalkyleringsramen underlättar konsekvensutvärderingen.

Med hjälp av kalkyleringsramen kan man uppskatta konsekvenserna och de totala kostnader som lagförslagen medför på ett konkret sätt. Ramen ska göras lätthanterligare på basis av användarresponsen. Utvärderingssektionen för ekonomiska konsekvenser vid delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning underhåller och utvecklar kalkyleringsramen, och följer även upp ramens funktion och användningen av den.

Kalkylram för utvärdering av ekonomiska konsekvenser (på finska)

Ville Salonen, konsultativ tjänsteman 
finansministeriet, Kunta- ja aluehallinto-osasto, Hallinto-, rakenne- ja talousyksikkö / HART 0295530388