Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna
Media

Staten som arbetsgivare

Statens arbetsmarknadsverk SAMV företräder staten som arbetsgivare i centrala arbetsmarknadsförhandlingar som gäller hela arbetsmarknadsfältet liksom i förberedelserna inför dessa, ingår tjänste- och arbetskollektivavtal för staten på central nivå samt stöder och styr ämbetsverkens avtals- och övriga arbetsgivarverksamhet. SAMV bereder riktlinjerna för statens personalpolitik på strategisk nivå och har ansvaret för genomförandet av dem.

Till statens arbetsgivarverksamhet hör även beredning av lagstiftning som berör statlig personal, utvärdering av statsbudgetens personalutgifter och utveckling av personalförvaltningens informationshantering.

Arbetsgivarfältet omfattar de ämbetsverk som ingår i statsbudgeten. Dessa har ca 74 300 anställda.