Hallituksen kärkihanke

Servicemodellen med ett enda serviceställe

Genom projektet för en gemensam informationsförvaltning (YTI) skapas det verksamhetsstrukturer och en grundläggande infrastruktur för effektiv informationsförvaltning inom den offentliga förvaltningen, vilka utgör en komplettering till den nationella servicearkitekturen.

Servicemodellen med ett enda serviceställe heter nuförtiden Gemensam informationsförvaltning (YTI). Läs mera på projektets webbplats.

Informationsförvaltningslagstiftningen

Digitaliseringen av den offentliga ekonomin och en omfattande förändring av handlingssätten framskrider aldrig utan lagstiftningsändringar och avveckling av onödig reglering.

Servicemodellen med ett enda serviceställe förutsätter en tydlig lagstiftningshelhet. Målet med den nya allmänna lagen är att säkerställa god informationshantering hos myndigheterna under informationens hela livscykel. Dessutom bör man göra det möjligt att på ett mångsidigt sätt utnyttja den offentliga förvaltningens datalager såväl i pappers- som i elektronisk format i maskinellt läsbar form, smidig och säker överföring av elektronisk information myndigheter emellan, automatisering av processer och baserandet av beslutsfattandet på högklassig information som erhålls i rätt tid. Myndigheternas datalager bör användas på ett enhetligt sätt, dvs. lagligt, pålitligt och omsorgsfullt inom hela den offentliga förvaltningen, hela vägen till den digitala arkiveringen. Avsikten är att myndigheterna skulle få en lagstadgad skyldighet att se till att underleverantörerna också iakttar god informationshanteringssed.

Den nya informationshanteringslagen bereddes preliminärt redan 2015 i samarbete av JM, FM och UKM. Enligt lagutkastet ska offentlighetslagens bestämmelser om informationshanteringen och datasäkerheten införas i den allmänna lagen, och dessutom ska informationsförvaltningslagen och arkivlagen upphävas. Myndigheterna ska enligt utkastet vara skyldiga att sörja för god informationshantering under informationens hela livscykel.

Mer information om reformeringen av informationshanteringslagstiftningen

Informationsförvaltningslagstiftningen

Digitaliseringen av den offentliga ekonomin och en omfattande förändring av handlingssätten framskrider aldrig utan lagstiftningsändringar och avveckling av onödig reglering.

Servicemodellen med ett enda serviceställe förutsätter en tydlig lagstiftningshelhet. Målet med den nya allmänna lagen är att säkerställa god informationshantering hos myndigheterna under informationens hela livscykel. Dessutom bör man göra det möjligt att på ett mångsidigt sätt utnyttja den offentliga förvaltningens datalager såväl i pappers- som i elektronisk format i maskinellt läsbar form, smidig och säker överföring av elektronisk information myndigheter emellan, automatisering av processer och baserandet av beslutsfattandet på högklassig information som erhålls i rätt tid. Myndigheternas datalager bör användas på ett enhetligt sätt, dvs. lagligt, pålitligt och omsorgsfullt inom hela den offentliga förvaltningen, hela vägen till den digitala arkiveringen. Avsikten är att myndigheterna skulle få en lagstadgad skyldighet att se till att underleverantörerna också iakttar god informationshanteringssed.

Den nya informationshanteringslagen bereddes preliminärt redan 2015 i samarbete av JM, FM och UKM. Enligt lagutkastet ska offentlighetslagens bestämmelser om informationshanteringen och datasäkerheten införas i den allmänna lagen, och dessutom ska informationsförvaltningslagen och arkivlagen upphävas. Myndigheterna ska enligt utkastet vara skyldiga att sörja för god informationshantering under informationens hela livscykel.