Anvisningar om bokföring och rapportering

Kommunernas och samkommunernas ekonomiska rapportering styrs av handboken AURA och dess bilagor. Välfärdsområdenas och välfärdssammanslutningarnas ekonomiska rapportering styrs av handboken HVA-AURA. Handböcker innehåller 

 • allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller, 
 • allmänna anvisningar för produktion av innehåll för ekonomisk rapportering samt 
 • förtydligande preciseringar till olika rapporteringshelheter. 

Bilagorna till handböckerna innehåller en aktuell kontoplan och serviceklassificering.

Anvisningar om bokföring och rapportering av bokföringstransaktioner med tanke på myndighetsrapporteringen finns förutom i handböcker också i bokföringsnämndens och kommunsektionens allmänna anvisningar och utlåtanden. 

Handböcker upprätthålls av finansministeriet och publiceras av Statskontoret. 

Förordningar om informationsinnehåll och tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnandet av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomiska uppgifter 

Finansministeriet utfärdar årligen förordningar om kommunernas och välfärdsområdenas ekonomirapportering och det informationsinnehåll och de tekniska beskrivningar som tillämpas på lämnande av information. Den kodlista som utfärdas genom förordning finns på webbtjänsten Kodlistor. Den tillämpliga tekniska beskrivningen och rapporteringshelheterna inklusive obligatoriska uppgifter finns i webbtjänsten för öppna data. 

Uppgifter som ska rapporteras för räkenskapsperioden 2022

Uppgifter som ska rapporteras för räkenskapsperioden 2023

Förordning om kommunernas rapportering

Förordning om välfärdsområdens rapportering

Uppgifter som ska rapporteras för räkenskapsperioden 2024

Förordning om kommunernas rapportering

Förordning om välfärdsområdens rapportering

Övrigt material om välfärdsområdenas ekonomiska rapportering

Nyttiga länkar för ekonomiförvaltningsexperter

 1. Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst: instruktioner och utbildningar (Statskontoret)
 2. Informationstjänsten betjänar på adressen kommundata(at)valtiokonttori.fi
  Frågor som skickats via tjänsten styrs till rätt myndighet för att besvaras. Via tjänsten förmedlas bland annat 
  • frågor om rapporterad ekonomisk information, upptäckta fel och begäran om korrigering
  • frågor som gäller användningen av kommunernas och välfärdsområdenas ekonomitjänst
  • felanmälningar
  • anvisningar och frågor om dokumentationsrutinerna.
 3. Statskontorets Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomirapporteringsmeddelande (publiceras ungefär en gång i månaden)