FI SV

Personalförvaltningsdokument

På webbsidorna för Personalförvaltningsdokument finns alla gällande tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med anvisningar, föreskrifter och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning.

Länken till Avtal -sidan
Länken till Anvisningar, föreskrifter och rekommendationer -sidan
Länken till Övriga personalförvaltningens dokument -sidan

Mera information

Skatteförvaltningens anvisningar
Statskontorets tjänste- och arbetskollektivavtal på lokal nivå (Netra)