FI SV

Personalförvaltningsdokument

På webbsidorna för Personalförvaltningsdokument finns alla gällande tjänste- och arbetskollektivavtal, brev med anvisningar, föreskrifter och rekommendationer, statsrådets principbeslut och andra brev som gäller statens personalförvaltning.

Mera information