FI SV EN

Utbildningstjänsterna

Flera läroanstalter, såsom Polisyrkeshögskolan, Räddningsinstitutet, Försvarshögskolan, Tullskolan, Gräns- och sjöbevakningsskolan och Brottspåföljdsområdets utbildningscentral producerar utbildningstjänster åt organisationerna inom statsförvaltningen. Deras uppgift är att utbilda personal för sådana uppgifter och yrken inom statsförvaltningen för vilka det inte finns någon utbildning på annat håll.

HAUS Utvecklingscentral Ab är ett av staten ägt aktiebolag som producerar allmänna personalutbildningstjänster åt hela statsförvaltningen. Exempel på sådana stora utbildningshelheter som berör alla, eller åtminstone en stor del av organisationerna inom statsförvaltningen, är allmän introducerande utbildning, ledarutbildning, utbildning i ekonomi- och personalsadministrationen, förvaltningsjuridisk utbildning, utbildning i att uppträda och förhandla, utbildning i kund- och kvalitetsarbete, utbildning i EU-ärenden. HAUS:s serviceutbud inkluderar även mångsidig öppen utbildning, beställd utbildning samt andra ämbetsverksspecifika projekt.

HAUS deltar i internationella utvecklingsprojekt som gäller utbildning och förvalting, bland annat i Europeiska unionens Twinning-verksamhet. HAUS College ordnar yrkes- och specialyrkesexamina som läroavtalsutbildning som finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

HAUS är en i upphandlingslagen avsedd samarbetsgruppsenhet inom statsförvaltningen, dvs. en in house -enhet varifrån organisationerna inom statsförvaltningen kan upphandla tjänster utan anbudsförfaranden. Ämbetsverken ordnar också själv utbildning i samband med utvecklandet av verksamheten och personalens kompetens, eller så upphandlas den från utbildningsföretag utanför statsförvaltningen.

HAUS skapar i anslutning till det gemensamma e-lärande inom statsförvaltningen -projektet under 2017 - 2019 eOppiva-tjänsten, dvs. en digital servicehelhet för lärande. Målet är inte att konstruera ett nytt ICT-system utan ett nytt sätt att agera. Ändringen gäller såväl enskilda tjänstemän som utvecklandet av personalkompetensen inom hela statsförvaltningen. Tjänsten som öppnas 2018 gör det möjligt att utnyttja och producera gemensamma och organisationsspecifika nätutbildningar på ett enda ställe. Innehållet varierar från korta infovideon till utbildningshelheter och -tillställningar. HAUS svarar för servicehelhetens funktion, dvs. webbplatsen, koordineringen av den gemensamma verksamheten (inkl. samarbetet med Valtori som tillhandahåller plattformen för nätlärande), de gemensamma läroinnehållen samt för stödet för produceringen av nätläromaterial.

Kontaktuppgifter

Konsultativ tjänsterman
Marjaana Laine
tfn 02955 30304
[email protected]