Fastighetsskattereformen

Statsminister Petteri Orpos regering reformerar fastighetsbeskattningen. Syftet med reformen är att avhjälpa skillnaderna mellan fastigheternas beskattningsvärden och gängse värden.
Reformen genomförs med långa övergångsperioder. Ändringarna i fastighetsskatten är rimliga för fastighetsägarna. 

•    Projektsida: Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om värderingsreformen inom fastighetsbeskattningen

Tidigare material som hänför sig till beredningen

Bekanta dig med beredningsmaterialet från statsminister Sanna Marins regeringsperiod. 

Ytterligare information

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi