FI SV

Fastighetsskattereformen

Hankkeen tunnuskuva

Fastighetsbeskattningen föreslås bli förnyad så att taxeringsvärdena motsvarar prisnivån och byggkostnaderna i området på ett bättre sätt än i dagsläget. Eftersom fastigheternas taxeringsvärden i regel skulle stiga, ska de nedre och övre gränserna för kommunernas fastighetsskattesatser sänkas i motsvarande mån. Målet med reformen är inte att höja eller sänka på fastighetsskatten, men skattebelastningen fördelas till vissa delar på ett nytt sätt mellan olika fastigheter.

Det reformerade systemet kan tillämpas på fastighetsbeskattningen för år 2023. Avsikten är att man överlämnar en regeringsproposition om ärendet år 2021.

Aktuellt

Förtroende och hållbar tillväxt i hela Finland (pressmeddelande 12.8.2020)

Fastighetsskattereformen skjuts upp – beskattningsvärdena och skattesatserna fastställs samtidigt (pressmeddelande 26.10.2018)

Frågor och svar om förnyandet av fastighetsbeskattningen (26.10.2018)

Bekanta dig med utlåtandena om förnyandet av fastighetsbeskattningen (nyhet 1.10.)

Taxeringsvärdena på fastigheter föreslås bli förnyade (pressmeddelande 17.8.2018)

Reformeringen av värderingssystemet för tomtmark framskrider (pressmeddelande 11.12.2017)

Noggrannare värdering av mark vid fastighetsbeskattningen (pressmeddelande 19.6.2017)

Värderingsmetoderna i fastighetsbeskattningen ändras 2020 (pressmeddelande 8.5.2017)

Ytterligare information

Du kan bekanta dig med projektets dokument på projeksidorna:

Beredningen av regeringens proposition (på finska)

Projektet för skapandet av nya priszoner för fastighetsbeskattningen (på finska)

Projektet för skapandet av ett nytt värderingssystem för byggnader i fastighetbeskattningen (på finska)

Information om det nuvarande fastighetsskattesystemet

Jukka Vanhanen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30239, jukka.vanhanen(at)gov.fi
Päivi Jäske, biträdande direktör, Skatteförvaltningen, tfn 029 512 7563, paivi.jaske(at)vero.fi