FI SV

Statistiksamarbetet

Statistiksamarbetet mellan statens arbetsgivarorganisationer och de statliga huvudavtalsorganisationerna främjar förtroendet för löne- och annan statistik som behövs vid förtroende- och avtalsverksamheten. Målet är att utveckla ömsesidig, gemensam information, att undvika statistiska tolkningsskiljaktigheter och att främja lönesystemens funktionalitet inom de statliga verksamhetsenheterna. Handlingarna om statistiksamarbetet består av avtal som utarbetats i samarbete, samt av tillhörande andra dokument som gäller statistiksamarbetet vid löne- och arbetsmarknadsförhandlingarna på ämbetsverks- och centralnivå. 

Ytterligare information

Palkkatilasto-opas, 29/2016 (bara på finska)
Avtal om statistiksamarbete i fråga om anställda inom statens centralförvaltning, 11.2.2015
Föreskrift om förhandlingsmyndighetens / ämbetsverkets statistiksamarbete, 19.12.2019
Palkkatilastomenetelmät ja -luokitukset, 14.3.2002 (bara på finska)

Kontaktuppgifter

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
[email protected]