FI SV

Statistiksamarbetet

Statistiksamarbetet mellan statens arbetsgivarorganisationer och de statliga huvudavtalsorganisationerna främjar förtroendet för löne- och annan statistik som behövs vid förtroende- och avtalsverksamheten. Målet är att utveckla ömsesidig, gemensam information, att undvika statistiska tolkningsskiljaktigheter och att främja lönesystemens funktionalitet inom de statliga verksamhetsenheterna. Handlingarna om statistiksamarbetet består av avtal som utarbetats i samarbete, samt av tillhörande andra dokument som gäller statistiksamarbetet vid löne- och arbetsmarknadsförhandlingarna på ämbetsverks- och centralnivå.

Ytterligare information

Kontaktuppgifter

Analytiker
Juho-Pekka Jortama
tfn 02955 30119
[email protected]