Ansökan om finansiering – frågor och svar

Vi sammanställde frågor och svar om ansökan om finansiering. Denna sida behandlar Finlands plan för återhämtning och resiliens.

Finlands program för hållbar tillväxt omfattar även sex andra program genom vilka man delar ut finansiering ur återhämtningsinstrumentet.

Övriga program

Finansieras av Europeiska Unionen – Next Generation EU.