FI SV EN

E-tjänster

Foto: Maskot / Gorilla.

E-tjänster ökar medborgarnas, företagens och organisationernas möjligheter att använda offentlig service oberoende av tid och plats. Elektronisk ärendehantering är oftast det enklaste och snabbaste sättet att sköta myndighetsärenden. Ökad användning av e-tjänster effektiverar den offentliga serviceproduktionen,och gemensamma skattemedel kan sparas. Utgångspunkten är fungerande, användarvänliga och säkra e-tjänster inom offentlig förvaltning.

Enligt klientstrategin för den offentliga förvaltningen ska myndigheterna se till att elektroniska kanaler är det attraktivaste alternativet för klienten. Viktiga faktorer i utformningen av e-tjänster är användarorienterad planering, förnyelse av serviceprocesser, interoperabilitet, informationssäkerhet och dataskydd.

Finansministeriets JulkICT svarar bl.a. för utveckling av elektronisk ärendehantering inom den offentliga förvaltningen och samordning av gemensamma utvecklingsprojekt.

Kontaktinformation

Chef för enheten
Maria Nikkilä
tfn. 02955 30514
[email protected]