Internationella finansiella frågor

Finland är delägare eller medlem i flera internationella finansiella inrättningar och -mekanismer. Dessa institutioner har till uppgift att främja ekonomisk tillväxt och utveckling samt att säkerställa stabiliteten. Finansministeriet företräder Finland vid internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och främjar förverkligandet av Finlands strategiska målsättningar och ekonomiska nyttor. Finansministeriet svarar för beredningen som gäller internationella finansiella institut, andra internationella samarbetsorgan, stabiliteten inom euroområdet samt finansieringsstödprogrammen.

Finansiella institut och -mekanismer som FM ansvarar för

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB), Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD), Nordiska investeringsbanken (NIB), Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) samt Europarådets utvecklingsbank (CEB).

Finansministeriet ansvarar även för stabilitetsmekanismerna inom euroområdet och EU. Euroområdets stabilitetsmekanismer består av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF). EU:s stabilitetsmekanismer inkluderar Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), betalningsbalansprogrammen som riktats till de EU-länder som inte hör till euroområdet samt EU:s makroprogram som riktats till tredje länder.

Finlands Bank har det primära ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Internationella valutafonden (IMF). Finansministeriet samarbetar med Finlands Bank i fråga om IMF-ärenden.

Finansministeriet följer även de ekonomiska frågor som beslutas i G20-gruppen, liksom även beredningen av EU-ståndpunkterna till dem. Ministeriet svarar dessutom för det nordiska ekonomiska samarbetet samt frågor som gäller Parisklubben.

Ytterligare information:

​Tuuli Juurikkala, finansråd, enhetschef, tfn 02955 30620, tuuli.juurikkala (at)gov.fi

Jouni Sinivuori, finansråd, (stabiliteten inom euroområdet), tfn 02955 30463, jouni.sinivuori(at)gov.fi