Internationella finansiella frågor

Finland är delägare eller medlem i flera internationella finansiella inrättningar och -mekanismer. Dessa institutioner har till uppgift att främja ekonomisk tillväxt och utveckling samt att säkerställa stabiliteten. Finansministeriet företräder Finland vid internationella ärenden inom sitt verksamhetsområde och främjar förverkligandet av Finlands strategiska målsättningar och ekonomiska nyttor. Finansministeriet svarar för beredningen som gäller internationella finansiella institut, andra internationella samarbetsorgan, stabiliteten inom euroområdet samt finansieringsstödprogrammen.

Finansiella institut och -mekanismer som FM ansvarar för

Finansministeriet har det huvudsakliga ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Världsbanken, Europeiska investeringsbanken (EIB), Nordiska investeringsbanken (NIB), Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar (AIIB) samt Europarådets utvecklingsbank (CEB).

Finansministeriet ansvarar även för stabilitetsmekanismerna inom euroområdet och EU. Euroområdets stabilitetsmekanismer består av Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) och Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF). EU:s stabilitetsmekanismer inkluderar Europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen (EFSM), betalningsbalansprogrammen som riktats till de EU-länder som inte hör till euroområdet samt EU:s makroprogram som riktats till tredje länder.

Finlands Bank har det primära ansvaret för beredningen av ärenden som gäller Internationella valutafonden (IMF) medan utrikesministeriet svarar för beredningen av ärenden som gäller Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD). Finansministeriet samarbetar med Finlands Bank och utrikesministeriet i fråga om IMF- och EBRD-ärenden.

Finansministeriet följer även de ekonomiska frågor som beslutas i G20-gruppen, liksom även beredningen av EU-ståndpunkterna till dem. Ministeriet svarar dessutom för det nordiska ekonomiska samarbetet samt frågor som gäller Parisklubben.

 

Kontaker:

 

Kristina Sarjo
tfn. 02955 30055

Seppo Tanninen
tfn. 02955 30224

Anne af Ursin
tfn. 02955 30058

Minna Aaltonen
tfn. 02955 30325

Joanna Tikkanen
tfn. 02955 30099

Tuuli Juurikkala
tfn. 02955 30051

Minna Nikitin
tfn. 02955 30490

Jouni Sinivuori
tfn. 02955 30463

Matias Partanen

tfn. 0295530229

Lidia Hänninen
tfn. 02955 30043

Päivi Jääskeläinen
tfn. 02955 30202

[email protected]