Stöd för statsförvaltningens ledning

Vid finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen finns en stödfunktion för statsförvaltningens ledning. Dess uppgift är att bereda riktlinjerna för ledningspolitiken och på olika sätt stödja statsförvaltningens ledning i ledarskapsutveckling. Funktionens uppgifter hänför sig till ledarskapsutveckling överlag och till ledningens ställning och tjänsteförhållanden, rekrytering, rörlighet och coachning samt prestationsledning. Funktionen följer upp ledningens rörlighet och informerar om vakanser. 

Verksamheten omfattar bland annat:

  • Riktlinjer, utvecklingsmodeller och anvisningar 
  • Statsförvaltningens gemensamma ledningsutvecklingsprojekt och -program (bl.a. programmen För-nyare, Horizons och Framtidens ledare) 
  • Samordning av forum och nätverk för ledningsutveckling (bl.a. Ledarskapsdagar och grupper, Fo-rum för statens personalledning och andra nätverk) 
  • Individuellt stöd och konsultation för den högsta ledningen vid behov 
  • Informationssystem och -tjänster (register) för ledningssystem och ledningsutveckling 
  • Kommunikation och sakkunnigtjänster.

Stödfunktionen bygger på nära interaktion och ett kundorienterat arbetssätt med ministeriernas och ämbetsverkens ledning och personalenheter. 

Kontaktinformation 

Ari Holopainen, finansråd tfn 02955 30520 

Markus Siltanen, finansråd tfn 02955 30263 

Seija Ahlqvist, sekreterare tfn 02955 30395 

[email protected] 

Ledarskapsutveckling anknyter på många sätt till verksamheten på avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. Även personer från avdelningens ledning och expert deltar i ledarskapsutvecklingen.