Stöd för statsförvaltningens ledning

Vid finansministeriets avdelning för utveckling av statsförvaltningen finns en stödfunktion för statsförvaltningens ledning. Dess uppgift är att bereda riktlinjerna för ledningspolitiken och på olika sätt stödja ministeriernas och ämbetsverkens ledning i ledarskapsutveckling och för att utveckla praxis och ledarna. Stödfunktionens uppgifter hänför sig till statsförvaltningens gemensamma system för tjänsteförhållanden, såsom ledningens ställning och tjänsteförhållanden rekrytering, rörlighet och coachning samt prestationsledning. Praktiska uppgifter är även uppföljning av ledningens rörlighet och kommunikation om öppna vakanser samt personlig handledning och stöd för ledarna.

Verksamheten omfattar bland annat:

  • Riktlinjer, utvecklingsmodeller och anvisningar 
  • Statsförvaltningens gemensamma ledningsutvecklingsprojekt och -program (bl.a. programmen Förnyare, Horizons och Framtidens ledare) 
  • Samordning av forum och nätverk för ledningsutveckling (bl.a. Ledarskapsdagar och grupper, Forum för statens personalledning och andra nätverk) 
  • Individuellt stöd och konsultation för den högsta ledningen vid behov 
  • Informationssystem och -tjänster (register) för ledningssystem och ledningsutveckling 
  • Kommunikation och sakkunnigtjänster. (bl.a. det elektroniska meddelandet för ledningen).

Stödfunktionen baserar sig på nära växelverkan och en kundinriktad verksamhetsmetod med ministeriernas och ämbetsverkens ledning och personalenheter.

Kontaktuppgifter

Ari Holopainen 
finansråd 
tfn 02955 30520 

Markus Siltanen
finansråd 
tfn 02955 30263 

Miska Lautiainen 
regeringsråd
tfn 02955 30212

Pauliina Pussinen
specialsakkunnig 
tfn 02955 30292

Serafiina Arponen 
assistent 
tfn 02955 30671 

[email protected] 

Ledarskapsutveckling anknyter på många sätt till verksamheten på avdelningen för utveckling av statsförvaltningen. Även personer från avdelningens ledning och expert deltar i ledarskapsutvecklingen.