Avtal

På den här sidan finns alla gällande statens tjänste- och arbetskollektivavtal och några andra avtal.

2023

Tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring, 12.12.2023

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2023-2025

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om semestrar, 24.2.2023

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om arbetstider, 24.2.2023

Statens allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal med bilagor, 24.2.2023

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för resekostnader, 24.2.2023

Tjänstekollektivavtal om sysselsättningsledighet, 1.12.2022

Tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring, 1.12.2022

Tjänste- och arbetskollektivavtal om kostnadsersättningar, 8.11.2022

Stantens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning för
resekostnader, bilaga till avtalet 8.11.2022 

2022

Tabell 1 över de relativa arbetstimnormerna för tjänstemän i periodarbete (17 § 3 mom)

Tabell 2 över de relativa arbetstimnormerna för tjänstemän i periodarbete (17 § 3 mom)

Samarbetsavtal för statens arbetarskydd och anvisningar för val av arbetarskyddsfullmäktige och medlemmar i arbetarskyddskommissionerna, från och med 1.1.2022.

Samtycke att kandidera i valet (på finska)

Arbetarskyddsfullmäktig och ersättare (på finska)

Valkommitténs protokol (på finska)

Arbetarskyddsombud (på finska)

Arbetarskyddskommissionen (på finska)

2020

Tjänste- och kollektivavtal om förkortning av statsanställda läkares arbetstid, 13.10.2020

Tjänstekollektivavtalet om borttagning av förlängningen av arbetstiden för lärare på vissa statliga läroanstalter, 16.6.2020

Tjänste- och arbetskollektivavtal om förmån som motsvarar grupplivförsäkring och bilaga A, 21.4.2020

Bilaga B; Ansökan om ekonomiskt stöd som motsvarar grupplivförsäkring (Statskontoret)

Statens tjänste- och arbetskollektivavtal för avtalsperioden 2020-2022, 8.4.2020

2015

Avtal om statistiksamarbete i fråga om anställda inom statens centralförvaltning, 11.2.2015

1993

Huvudavtal om ärenden som gäller statens tjänstekollektivavtal, 21.12.1993