Ekologisk hållbarhet 

Temagruppen Ekologisk hållbarhet har till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjar den strategiska avsikten: Finland är en vägvisare inom ekologiska offentliga upphandlingar.

Den offentliga sektorn kan vara en betydande marknadspåverkare som inköpare av miljövänliga lösningar, såsom nya energi- och resurseffektiva, koldioxidsnåla och rena lösningar. Staten och kommunerna ska agera på ett sådant sätt att man med hjälp av offentliga upphandlingar främjar genomförandet av klimatmålen och målen för hållbar utveckling. På det sättet blir Finland en vägvisare också på europeisk nivå.

Mål

  • Med de offentliga upphandlingarna stöder vi Finlands mål om klimatneutralitet 2035 och införandet av cirkulär ekonomi 
  • Vi stöder bevarandet av den biologiska mångfalden med hjälp av upphandlingarna
  • Vi främjar ett hållbart livsmedelssystem vid upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster och använder livsmedel som producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt

Inledande åtgärder

Din sakkunskap behövs – kom med

Temagrupperna är öppna för alla. Kom med i temagruppen och hjälp oss att utveckla de offentliga upphandlingarna rent konkret. 

Du får mer information: 
•    Martina Nisula, programchef, finansministeriet, martina.nisula(at)vm.fi 
•    Katariina Huikko, ledande jurist, Finlands Kommunförbund, katariina.huikko(at)kuntalitto.fi

Anmäl dig till en temagrupp här

Mer information

Den nationella strategin för offentlig upphandling 2020 med bilagor
•    Bilaga 1 Beskrivning av genomförandet
•    Bilaga 2 Strategiska effektindikatorer

Lägesbild av den offentliga upphandlingen i Finland 2020 (på finska)

Temagruppens möten

  • möte med Innovation-temagruppen 14.9 kl. 13.00-15.00
  • möte 2.11. kl. 14.00-16.00
  • möte 14.12. k.o 14.00-16.00

Temagruppernas ansvariga

  • konsultativ tjänsteman Taina Nikula, miljöministeriet, tel. 050 305 6945, taina.nikula (at) ym.fi
  • miljö- och utvecklingsdirektör Kari Kankaala, Tammerfors stad, tel. 050 351 3020, kari.kankaala (at) tampere.fi