Ekologisk hållbarhet 

Temagruppen Ekologisk hållbarhet var till uppgift att planera och vidta konkreta åtgärder för att främja förverkligandet av målen i den nationella strategin för offentlig upphandling. Temagruppen främjade den strategiska avsikten: Finland är en vägvisare inom ekologiska offentliga upphandlingar.

Den offentliga sektorn kan vara en betydande marknadspåverkare som inköpare av miljövänliga lösningar, såsom nya energi- och resurseffektiva, koldioxidsnåla och rena lösningar. Staten och kommunerna ska agera på ett sådant sätt att man med hjälp av offentliga upphandlingar främjar genomförandet av klimatmålen och målen för hållbar utveckling. På det sättet blir Finland en vägvisare också på europeisk nivå.

Mål

  • Med de offentliga upphandlingarna stöder vi Finlands mål om klimatneutralitet 2035 och införandet av cirkulär ekonomi 
  • Vi stöder bevarandet av den biologiska mångfalden med hjälp av upphandlingarna
  • Vi främjar ett hållbart livsmedelssystem vid upphandlingar av livsmedel och måltidstjänster och använder livsmedel som producerats på ett hållbart och ansvarsfullt sätt

Inledande åtgärder

Temagruppernas ansvariga

  • konsultativ tjänsteman Taina Nikula, miljöministeriet, tel. 050 305 6945, taina.nikula (at) gov.fi
  • miljö- och utvecklingsdirektör Kari Kankaala, Tammerfors stad, tel. 050 351 3020, kari.kankaala (at) tampere.fi